Vragen gere­la­teerd aan Een krachtig mili­eu­beleid