Dossier Bodem­kwa­liteit


Een gezonde bodem is de basis voor gezonde landbouw en voedsel, voor een veilige leefomgeving en voor het behouden van biodiversiteit in de natuur. Verschillende factoren kunnen invloed hebben op de bodemkwaliteit; zoals bijvoorbeeld stikstofuitstoot die vrijkomt door de vee-industrie of verkeer en neerslaat innatuurgebieden (zie ook: dossier stikstof).

Maar ook het verplaatsen van grond, bijvoorbeeld bij nieuwbouwwijken, of bij het verondiepen van meren heeft invloed op de kwaliteit van bodem en grond. Omdat er verschillende overheden bevoegd kunnen zijn in situaties waarin de bodemkwaliteit in het geding komt, zet de Partij voor de Dieren Gelderland zich in de provincie in voor het waarborgen van bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld tijdens de situatie die ontstond toen afvalverwerker Vink vervuilde grond onder een woonwijkin Barneveld gestort bleek te hebben.

Uitgelicht:

  • 7 februari 2019: wederom schriftelijke vragen over afvalverwerker Vink, naar aanleiding van nieuwe informatie over eventuele betrokkenheid bij de aanleg van de rondweg Voorthuizen.
  • 4 december 2018: schriftelijke vragen over Vink. Naar aanleiding van de onthullingen die Zembla deed over de vele overtredingen van afvalverwerker Vink, met name mbt. het gebruiken van vervuilde grond in nieuwbouwwijken, stelt de PvdD samen met de fracties van SP en GroenLinks schriftelijke vragen hierover.
  • 26 september 2018: debat over het Vergunnings- toezichts- en handhavingsbeleid. Uitkomst van het debat is dat het gedoogbeleid onder de loep wordt gelegd. In 2019 gaat de rekenkamer Oost-Nederland een onafhankelijk onderzoek uitvoeren over dit onderwerp.
  • 24 september 2018: schriftelijke vervolgvragen over slibdumping. Na eerder vragen overslibdumping gesteld te hebben, dient de PvdD nu samen met de fracties van GroenLinks en SP schriftelijke vervolgvragen hierover in. Met name de gevolgen zijn nog niet duidelijk, bijvoorbeeld op de grondwaterkwaliteit, natuur en biodiversiteit. Ook willen de fracties weten wat de precieze bevoegdheden zijn van de provincie, voornamelijk als het gaat om het tegenhouden van slibdumping.
  • 28 maart 2018: mondelinge vragen over vervuilde buitenlandse grond in zandwinplassen. Volgens een artikel in de Gelderlander zijn er plannen om bij Culemborg grond die vrijkomt bij het boren van nieuwe metrotunnels in Parijs te storten in een oude zandwinplas langs de Lek. Omdat onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het storten van gebiedsvreemd materiaal stelt Statenlid Luuk van der Veer mondelinge spoedvragen tijdens de commissie RLW.