Dossier Dier­vrien­de­lijke Innovatie


De Partij voor de Dieren pleit voor een duurzame, circulaire en solidaire regionale economie. De maak- en herstelindustrie speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van de samenleving, met name wanneer overheden verantwoorde keuzes maken bij aanbestedingen en zo initiatief tonen en het goede voorbeeld geven. Een onderdeel daarvan is dat innovaties ook diervriendelijk moeten zijn.

Uitgelicht:
  • 11 februari 2016: mondelinge vragen over proeven verjagen van ganzen met laser. Tijdens de Commissie Ruimtelijke ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) vraagt Luuk van der Veer naar een kamerbrief waaruit blijkt dat er mogelijk proeven gehouden zullen worden waarbij ganzen met lasertechnologie van percelen verjaagd worden. Volgens de Gedeputeerde is de provincie hier echter nog niet actief bij betrokken en is nog niet duidelijk of er proeven gedaan zullen worden in Gelderland.
  • 12 november 2014: motie zelfsturende vogelverschrikkers. De PvdD dient tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie in om bij de Voorjaarsnota 2015 met een voorstel te komen om Gelderse hogescholen, universiteiten en ROC’s en ondernemers te ondersteunen om autonome, diervriendelijke verjagingsmethoden en nestreductiemethoden te ontwikkelen en te stimuleren. In het kader van de proef met de zelfrijdende auto in Wageningen is dit wellicht een goede kans om via innovatie en techniek ook een alternatief voor afschot te vinden dat tevens werkgelegenheid kan bieden.