Dossier VervoerDe Partij voor de Dieren pleit voor milieuvriendelijk vervoer. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. De PvdD zet zich daarom in voor een sterk netwerk van openbaar vervoer, óók in minder dichtbevolkte gebieden en ook met goede verbindingen naar het buitenland. Een sterk en betaalbaar openbaar vervoersnetwerk helpt bij het terugdringen van files en kan daarnaast internationaal een alternatief zijn voor vliegreizen.

Ook moet er geïnvesteerd worden in het aanleggen en onderhouden van (extra)fietspaden en het terugdringen van woon-werkverkeer. Tot slot wil de PvdD dat de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen wordt teruggedraaid, dat er geen nieuwe snelwegen worden aangelegd en dat het principe "de vervuiler betaalt" wordt ingevoerd door een kilometerheffing.

In Gelderland zet de Partij voor de Dieren zich in voor bijvoorbeeld goede verbindingen van het regionale openbaar vervoer en daarmee samenhangende voorzieningen, zoals de OV-fiets of het gebruik van elektrische auto’s.

Uitgelicht:

  • 24 september 2019: schriftelijke vragen over sedum of zonne­pa­nelen op bushokjes. Naar aaneiding van het aanleggen van sedumdaken op bushokjes in Utrecht stelt de PvdD vragen aan GS over mogelijkheden om ook de bushokjes van Gelderland van groene daken of zonnepanelen te voorzien.
  • 11 februari 2019: debatverzoek verlagen maximumsnelheid om klimaatdoelen te halen. Het verlagen van de maximumsnelheid is een eenvoudige maatregel die grote impact heeft op bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 en stikstof. Hoewel de meerderheid van de Staten hier op dit moment niet voor is, wordt de maximumsnelheid in heel Nederland naar 100 km. per uur verlaagd nav. de stikstofcrisis, later in 2019. Dit tot groot genoegen van de PvdD die hier dus al langer voorstander van was.
  • 30 januari 2019: mede-ingediende motie emissieloos busvervoer. Deze motie wordt door een groot aantal partijen ingediend en verzoekt GS een tweede innovatiefonds in te stellen, van €5.000.000 uit de middelen van Klimaat en Energie. Hiermee kan geïnvesteerd worden in innovaties in emissieloos tram- en treinvervoer in de aankomende concessies en in initiatieven op het gebied van duurzame lokale en regionale mobiliteit. De motie wordt aangenomen.
  • 9 december 2018: schriftelijke vragen over bushaltes en andere ov-aangelegenheden. Nadat twee bushaltes bij Beekbergen zijn komen te vervallen door onvoldoende zichtbaarheid stelt de PvdD vragen naar het beleid omtrent bushokjes en de criteria waaraan deze moeten voldoen. Ook vormde dit de aanleiding om naar de algemene invloed van de provincie op het openbaar vervoer in Gelderland te vragen.
  • 24 februai 2016: schriftelijke vragen over de veiligheid van het regionale OV. Staatssecretaris Dijksma heeft een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van veiligheid en het tegengaan van geweld in het openbaar vervoer, waarvan het overgrote deel echter naar de NS gaat. De PvdD stelt vragen over deze verdeling en wil dat ook het regionale vervoer meer aandacht krijgt in deze kwestie.
  • 5 oktober 2015: schriftelijke vragen over de OV-fiets. De PvdD stelt samen met de Overijsselse fractie vragen over de voorzieningen omtrent de OV-fiets op stations in Deventer en Ede-Wageningen. Algemener wordt gevraagd naar het beleid, dan wel de invloed van de provincie op de OV-fiets en de manier waarop de NS deze beheert.
  • 14 januari 2009: motie eurokaartje daluren. Al in de eerste jaren van de PvdD in de Provinciale Staten zet de partij zich in voor goed openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door met deze motie te pleiten voor het herinvoeren van het “Eurokaartje” voor daluren.