Dossier VervoerDe Partij voor de Dieren pleit voor milieuvriendelijk vervoer. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. De PvdD zet zich daarom in voor een sterk netwerk van openbaar vervoer, óók in minder dichtbevolkte gebieden en ook met goede verbindingen naar het buitenland. Een sterk en betaalbaar openbaar vervoersnetwerk helpt bij het terugdringen van files en kan daarnaast internationaal een alternatief zijn voor vliegreizen.

Ook moet er geïnvesteerd worden in het aanleggen en onderhouden van (extra)fietspaden en het terugdringen van woon-werkverkeer. Tot slot wil de PvdD dat de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen wordt teruggedraaid, dat er geen nieuwe snelwegen worden aangelegd en dat het principe "de vervuiler betaalt" wordt ingevoerd door een kilometerheffing.

In Gelderland zet de Partij voor de Dieren zich in voor bijvoorbeeld goede verbindingen van het regionale openbaar vervoer en daarmee samenhangende voorzieningen, zoals de OV-fiets of het gebruik van elektrische auto’s.

Uitgelicht: