Dossier Zwerf­afval en Recycling


Landelijk komt er gelukkig steeds meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van zwerfafval, dat veelal bestaat uit wegwerp producten en plastic. Zo komen niet alleen de zogenoemde plastic soup in de oceaan, maar ook de negatieve aspecten van plastic steeds vaker in het nieuws. De Partij voor de Dieren is van mening dat het tijd is voor sterke en concrete maatregelen om zwerfafval tegen te gaan en hergebruik te stimuleren. Dit probleem moet bij de bron aangepakt worden: bij de productie van wegwerp producten en plastic en het terugdringen van verpakkingsmateriaal. De PvdD is daarnaast ook een groot voorstander van een uitbreiding van het statiegeldsysteem.

In Gelderland worden regelmatig opruimacties gehouden door vrijwilligers, waaruit blijkt dat het afval-probleem niet kleiner wordt. Naast ergernis veroorzaakt zwerfafval ook veel dierenleed, het is daarom tijd voor een herstructurering van de aanpak en betere samenwerking tussen de verschillende instanties en overheden om dit probleem aan te pakken.

Uitgelicht:

  • 19 juli 2021: schriftelijke vragen inzake zwerfafval. De PvdD heeft opnieuw vragen ingediend over zwerfafval langs provinciale wegen. De provincie heeft tot en met mei samen met Go Clean De Liemers zes maanden het zwerfafval gemonitord langs Berg en Dal (N325), Heelsum (N225) en Beekbergen (N788). De PvdD wil daarentegen toch weten wat de activiteiten zijn – los van het monitoren – die de provincie onderneemt om afval langs de provinciale wegen in Gelderland te voorkomen. Hoe wil Gelderland de eerste afvalloze provincie worden?
  • 11 februari 2019: schriftelijke vragen weg met zwerfafval. Met deze vragen vraagt de PvdD aandacht voor het nog altijd grote probleem van zwerfafval langs provinciale wegen. Ze wil van GS weten wat de provincie hieraan doet, met wie er wordt samengewerkt en of er bij bijvoorbeeld evenementen die de provincie organiseert of subsidieert ook rekening gehouden wordt met wegwerpproducten die afval veroorzaken.
  • 26 september 2018: motie recycling kunstgrasvelden. Naar aanleiding van een uitzending van het programma Zembla waaruit bleek dat er eigenlijk geen goede mogelijkheden zijn voor het recyclen van kunstgrasvelden en de opslag hiervan zeer problematisch is, dient de PvdD deze motie in en verzoekt zij GS om een dringend beroep te doen bij het Rijk om het gebruik van kunstgrasvelden te ontmoedigen en om bij de industrie aan te dringen het probleem met recycling daarvan op te lossen.