Dossiers


De Partij voor de Dieren is sinds 2007 vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Gelderland. In de provinciale politiek komen heel veel verschillende onderwerpen aan bod. Veel daarvan komen regelmatig terug of hebben een lange looptijd. Vasthouden aan je idealen betekent ook: een lange adem hebben.
Hieronder een lijst van de onderwerpen waar we door de jaren heen steeds het Partij voor de Dieren-geluid in hebben laten horen. Het geluid dat u kent van de beginselverklaring, onze fractiestandpunten en van het actuele verkiezingsprogramma: 2019 (PDF), en van 2015 (PDF), 2011 (PDF) en 2007.

Klik op een onderwerp voor details.

Duurzame landbouw & voedselbossen

Ecologische verbindingen

Megastallen en vee-industrie

Lelystad Airport

Jacht

Stikstofdepositie

Vervoer

Klimaatbeleid

Energietransitie

Eiwittransitie

Bodemkwaliteit

Water

Openbaar bestuur, transparantie & integriteit

Diervriendelijke innovatie

Dierenrechten

Omgevingsvisie en omgevingsverordening

Bomen en Bos

Zwerfafval en recycling

Circulaire economie