Dossiers


De Partij voor de Dieren is sinds 2007 vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Gelderland. In de provinciale politiek komen heel veel verschillende onderwerpen aan bod. Veel daarvan komen regelmatig terug of hebben een lange looptijd. Vasthouden aan je idealen betekent ook: een lange adem hebben.
Hieronder een lijst van de onderwerpen waar we door de jaren heen steeds het Partij voor de Dieren-geluid in hebben laten horen. Het geluid dat u kent van de beginselverklaring, onze fractiestandpunten en van het actuele verkiezingsprogramma: 2019 (PDF), en van 2015 (PDF), 2011 (PDF) en 2007.

Klik op een onderwerp voor details.

Duurzame landbouw & voedselbossen

Ecologische verbindingen (bijgewerkt t/m maart 2021)

Megastallen en vee-industrie (bijgewerkt t/m maart 2021)

Lelystad Airport (bijgewerkt t/m maart 2021)

Jacht (bijgewerkt t/m maart 2021)

Stikstofdepositie (bijgewerkt t/m maart 2021)

Vervoer (bijgewerkt t/m maart 2021)

Klimaatbeleid

Energietransitie

Eiwittransitie

Bodemkwaliteit (bijgewerkt t/m maart 2021)

Water (bijgewerkt t/m maart 2021)

Openbaar bestuur, transparantie & integriteit (bijgewerkt t/m maart 2021)

Diervriendelijke innovatie (bijgewerkt t/m maart 2021)

Dierenrechten

Omgevingsvisie en omgevingsverordening (bijgewerkt t/m maart 2021)

Bomen en Bos (bijgewerkt t/m maart 2021)

Zwerfafval en recycling

Circulaire economie (bijgewerkt t/m maart 2021)