Help mee met de Staten­fractie


De Partij voor de Dieren pleit voor een radicale omslag naar een duurzamer en diervriendelijker beleid. Er is dus veel werk te doen! Hulp van vrijwilligers is dan ook van harte welkom.

Hieronder enkele voorbeelden hoe je bij onze fractie mee kunt werken.

 • Je kunt je abonneren (per mail) op de vuurwerkvergunningen die de provincie verleent en ons helpen controleren of de provincie geen vergunningen verleent voor een vuurwerk nabij een hertenparkje, een kinderboerderij, een gebied waar vogels broeden, etc.. We kunnen je in contact brengen met andere vrijwilligers, die de vergunningen voor hun regio controleren, zodat we van elkaar kunnen leren. Voorbeeld

 • Ben je deskundig op het gebied van ruimtelijke ordening? Dan kun je ons wellicht af en toe helpen bij uitzoekwerk op dat gebied. Een voorbeeld van een van de vele vragen die we tegenkomen: is het raster op deze foto vergunningvrij of niet? En wat zijn de regels die de verschillende gemeenten hebben met betrekking hebben tot rasters in het buitengebied? Of: in welke gemeenten mogen varkensflats worden gebouwd en in welke niet?

 • Heb je verstand van de Wet Natuurbescherming of wil je je erin verdiepen? Help ons met het steekproefsgewijs controleren van de vele vergunningen die de provincie verleent. Zoals bij dit voorbeeld.

 • Wordt bij jou de provinciale weg ecologisch verantwoord onderhouden? En de ecologische verbindingszones? Controleer wat er gebeurt, en laat het ons weten als het niet volgens de afspraken en de gedragscode is. Een voorbeeld en nog een voorbeeld.

 • Wandel je veel in de natuur, en heb je kennis van watervogels? Waarschuw ons als de omstandigheden moeilijker worden in de winter, zodat we kunnen vragen om een sluiting van de jacht. Of waarschuw ons als je onveilige of ongewenste rasters ziet (voorbeeld) of rasters die slecht onderhouden of vernield zijn (voorbeeld).

 • Lees af en toe onze webpagina. Zie je dingen die beter kunnen? Laat het ons weten! (Vergelijk daarbij onze website ook af en toe eens met die van andere politieke partijen of organisaties.)

 • Misschien kun je goed persberichten schrijven (of controleren) bij de onderwerpen waar we ons mee bezighouden? Of kun je af en toe een grappige professionele cartoon tekenen, als illustratie bij een onderwerp op de website?

 • Kun je een nette brief schrijven ? Binnenkort willen we alle gemeenten in Gelderland aanschrijven hoe ze denken om te gaan met de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven die de provincie Gelderland in de Omgevingsvisie gaat bieden.

 • Ben je creatief, en kunt je professioneel omgaan met naald en draad? Maak een das of sjaal waarin onze thema's en ideeën tot uitdrukking komen, en die we tijdens werkbezoeken en vergaderingen kunnen gebruiken. (Overleg even van te voren over het ontwerp.)

 • We werken op dit moment aan een edelhertenrouteplanner. Een routeplanner om te zien of edelherten en andere dieren via ecoducten, rasters, wegen en allerlei obstakels wel van het ene leefgebied in het andere kunnen komen. Heb je verstand van het maken van websites, van javascript, en OpenStreetMap dan kun je ons helpen.

 • Verder overwegen we een meldpunt "Koe in de Wei" te maken, waarop men kan aangeven waar de koeien nog wel, en waar ze niet meer in de wei lopen. Er moet een nette app voor gemaakt worden. En we zijn benieuwd of mensen tijdens een fietstoertocht in het voorjaar de koeien willen tellen en fotograferen. Het zou leuk zijn als de koeien herkend kunnen worden aan hun vlekkenpatroon, en we zoeken daarvoor nog een aankomend IT'er of wiskundige die hier als studie-opdracht aan wil werken.

 • Een andere mogelijke studie-opdracht is het maken van een app die ons helpt bij het tellen van het aantal weidekoeien op de luchtfoto's van de provincie. (Zie deze vragen.)

 • Werk je op een universiteit, hogeschool of andere onderwijsinstellingen, en begeleid je studenten bij hun studie-, stage- of afstudeeropdrachten? We hebben regelmatig vraagstukken die naar ons idee geschikt zijn als opdracht. Neem contact op om even te overleggen.

 • Ken je onderzoeksbureaus die tegen een gunstig tarief een goed onderzoek kunnen doen op het gebied van veehouderij, natuur, ecologie? Laat het ons weten.

 • In 2023 zijn er nieuwe verkiezingen voor Provinciale Staten. In 2022 zullen daarvoor de kandidatenlijsten worden opgesteld, waarover in het congres wordt besloten. Als je je wilt aanmelden voor de lijst, om in de nieuwe periode onze fractie mogelijk als Staten- of commissielid te versterken, dan kan het een pré zijn als je als vrijwilliger al enige ervaring bij de fractie hebt opgedaan. We kunnen daarvoor een speciaal programma samenstellen. Algemene informatie over de werkzaamheden van een Statenfractie vindt je bij het IPO. Een beschrijving van de tijd die er mee gemoeid is vind je hier.

 • Heb je andere ideeën over hoe je zou willen helpen? Mail het ons!

Stagemogelijkheden

De Partij voor de Dierenfractie Gelderland is een erkend stagebedrijf voor het MBO (juridisch). Meer informatie daarover vind je hier. Het is helaas niet altijd mogelijk een stage te doen.

Het is ook mogelijk bij ons de korte VWO-toekomststage te doen, als je geïnteresseerd bent in politiek en het Openbaar Bestuur. Je maakt commissievergaderingen of een Statenvergadering mee. Gaat mee met werkbezoeken. Maakt kennis met de griffie en diverse ambtenaren. Helpt bij het opstellen van persberichten en of nieuwsberichten. Doet onderzoeken voor onze dossiers. Belangrijk is dat je geïnteresseerd bent in dieren en een duurzamere samenleving.