Motie: Rust in Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 november 2017

constaterende dat

op 11 november een manifestatie[1] bij Lelystad Airport georganiseerd wordt “om de huidige uitbreidingsplannen voor vakantievluchten van de prijsvechters met lange laagvliegroutes tot gevolg af te blazen”

spreken uit  :

  • het doel van deze manifestatie, namelijk geen lange laagvliegroutes over Gelderland, van harte  te ondersteunen;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.

 

[1]          http://www.reddeveluwe.nl/manifestatie-11november-10uur-lelystadairport.html

Status: Verworpen
Voor:
Tegen: