Motie edelherten

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 juni 2017

constaterende dat

  • er volgens de uitzending van Brandpunt van 3 mei  honderd jagers zijn met gewetensbezwaren over de manier waarop ze door de provincie onder druk worden gezet om meer edelherten te schieten;
  • volgens Brandpunt jagers de jacht niet meer willen uitvoeren omdat ze van de provincie onbeperkte mogelijkheden krijgen : ze mogen drachtige dieren afschieten, bijvoeren, ‘s nachts jagen, op ecoducten jagen, etc.


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • om Provinciale Staten een plan te presenteren om aan deze praktijken een einde te maken;
  • om in dat plan nadrukkelijk aandacht te geven aan diervriendelijke oplossingen;
  • om Provinciale Staten meer bij het wildbeheer te betrekken

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

 

Status: Verworpen
Voor: Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP
Tegen: VVD, CDA, PvdA, PVV, CU, SGP, D66, 50Plus