Partij voor de Dieren stelt vragen over de jacht op eenden


Naar aanleiding van de opening van het jachtseizoen heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de eendenjacht.
 
Op youtube zijn diverse filmpjes te vinden waarin te zien is dat een jager met hagel op een groep eenden schiet. De Partij voor de Dierenfractie Gelderland wil dat de provincie hier tegen optreedt.
 
In één van de filmpjes wordt bijvoorbeeld op de voorste eend van een groepje geschoten, maar de achterste eend valt uit de lucht. Het is onvermijdelijk dat ook andere eenden in het groepje zijn getroffen door hagel. In het filmpje is ook te zien dat de jager op diverse andere eenden schiet, en die niet elke keer goed raakt. In andere filmpjes is te zien dat eenden na een hagelschot doorvliegen, en dat er daarna nog meerdere keren van grote afstand geschoten wordt. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit alles strafbaar is, en of de provincie er tegen optreedt. 
 
Ook wil de Partij voor de Dieren weten hoe handhaving en toezicht bij de jacht zijn geregeld. Wij stellen voor om cameratoezicht te verplichten bij de jacht, en om een onderzoek in te stellen, zoals dat in Denemarken is gebeurd, naar de mogelijkheden om het aantal aangeschoten watervogels te verminderen. 
 

De vragen treft u hier aan: https://gelderland.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-de-jacht-op-eenden