Partij voor de Dieren wil komst megastal Wichmond tegen­houden


16 september 2015

De Partij voor de Dierenfractie Gelderland is tegen de plannen voor een megastal in Wichmond. Weidegang is in de praktijk onmogelijk met drie gigantische stallen. De PvdD wil dat de provincie de megastal in Wichmond tegenhoudt.

Er is al enige weken opschudding over de plannen om een megastal in Wichmond te bouwen. Een multimiljonair uit Brabant wil drie gigantische stallen bouwen om embryo’s te exporteren naar Brazilië. De provincie Gelderland heeft hiervoor een Natuurbeschermingswetvergunning verleend. De drie gigantische stallen zijn 125 meter lang en meer dan 11 meter hoog. Deze stallen nemen ruim een voetbalveld in beslag.

In de aanvraag voor de vergunning staat dat 975 van de ruim 1400 koeien in de weide zullen lopen. Onze fractie heeft hier kritische vragen over gesteld aan het bestuur van de provincie. De Partij voor de Dieren gelooft namelijk niet dat weidegang op deze schaal nog mogelijk is.

Luuk van der Veer, Statenlid van de Partij voor de Dieren: “Er is niet genoeg weide voor zoveel dieren. Onze fractie wil dat Provinciale Staten in de volgende vergadering besluit dit soort megastallen niet meer toe te staan. Een meerderheid van Provinciale Staten vindt tenslotte dat boeren niet mogen uitbreiden zonder weidegang.”