Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is de visie van de provincie Gelderland voor de komende jaren op het gebied van ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, bereikbaarheid, maar ook natuur en milieu. De provincie beschrijft hierin haar plannen over, onder andere, energietransitie, landbouwontwikkeling en het Gelders Natuurnetwerk. De voor de Partij voor de Dieren zo belangrijke thema’s dieren, natuur, milieu en duurzaamheid komen dus ook in de omgevingsvisie veel aan bod. 

De plannen zoals ze nu in de omgevingsvisie staan beschreven zijn slecht voor dieren, natuur en milieu. Zo biedt de visie bijvoorbeeld de mogelijkheid voor uitbreiding van de bio-industrie door onder andere grotere stallen (met verdiepingen) toe te staan, met negatieve gevolgen voor dierenwelzijn en het stikstofgehalte in de lucht van dien.

De laatste versie van de plannen, met de reactie op alle zienswijzen die zijn ingediend, staat hier.

De commissie MER (commissie voor de Milieueffectrapportage) heeft belangrijke kritiek op de plannen van de provincie.

Binnenkort worden er hoorzittingen georganiseerd. We nodigen hierbij alle groene Gelderlanders en belangenorganisaties uit om daar hun mening tegen deze plannen te laten horen.

De hoorzittingen zijn op de volgende avonden  :

  • ma 24-3-2014, Congrescentrum Fort Bronsbergen 25, Zutphen
  • ma 31-3-2014, Zalencentrum ’t Witte Paard, Ruurloseweg 1, Zelhem
  • wo 2-4-2014, Golden Tulip Heerlickheijd Statringlaan 1, Ermelo
  • ma 7-4-2014, Restaurant De Betuwe,Hoog Kellenseweg 7, Tiel
  • ma 14-4-2014, Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede
  • wo 16-4-2014, Provinciehuis, Markt 11,  Arnhem