Leo de Groot


Commis­sielid

Leo de Groot (Commissielid)

Vanaf 2007 heeft Leo de Groot (1969) de Partij voor de Dieren als provinciaal fractievolger vertegenwoordigd, eerst in de Statencommissies 'Landelijk Gebied en Water', 'Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur’ en ‘Algemeen bestuur, Financiën en Welzijn’, en op dit moment in de commissie ‘Algemeen bestuur en Financiën’. Als fractievolger heeft hij de nodige politieke ervaring opgedaan en zich grondig verdiept in dieren- , natuur- en milieuthema’s op provinciaal niveau. Hiernaast is Leo sinds 2014 raadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in gemeente Arnhem.

In de commissie (ABF) Algemeen bestuur en Financiën is Leo woordvoerder voor de onderwerpen:

  • Kwaliteit openbaar bestuur
  • Algemeen bestuur
  • Financiën
  • Bestuurlijke samenwerking
  • Stad en regio en Europese samenwerking

Leo is te volgen via Twitter.