Luuk van der Veer


Frac­tie­voor­zitter

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal Statenlid voor de Partij voor de Dieren.

Luuk is te volgen via Twitter.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren ongerust over ecolo­gische verbin­dings­zones

Fractie kritisch over Programma Klimaatadaptatie

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Statenvergadering op 7 juli een toezegging gekregen om meer duidelijkheid te krijgen over welke klimaatthema's in welke programma's aan bod komen. Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces gaf de Partij voor de Dierenfractie aan niet genoegen te nemen met hoe biodiversiteit wordt opgepakt in het dossier Klimaatadaptatie. Hoewel biodiversitei...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws