Speer­punten Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2019


10 speer­punten voor Gelderland

Dit zijn onze 10 speerpunten voor Gelderland:

  1. De provincie staat geen megastallen toe, maar stimuleert de omschakeling naar biologische landbouw, zonder landbouwgif en met aandacht voor de natuur.
  2. De provincie is uiterlijk in 2030 klimaatneutraal. Meer energiebesparing en meer duurzame energie om de klimaatverandering te beperken.
  3. Meer plantaardige voeding is goed voor milieu, dieren en mensen. De provincie zet flink in op de promotie van plantaardig boeren en plantaardige voeding.
  4. Geen jacht op dieren in het wild. De provincie zet in op diervriendelijke, preventieve maatregelen om landbouwschade en aanrijdingen te voorkomen.
  5. De provincie zorgt voor een schone en gezonde leefomgeving. De uitstoot van fijnstof en schadelijke gassen wordt sterk verkleind.
  6. Het openbaar vervoer wordt beter, schoner, sneller, betaalbaar en betrouwbaarder. Er is geen ruimte voor nieuw asfalt.
  7. De provincie realiseert snel meer robuuste natuur, zorgt voor verbindingen tussen bestaande natuur en beschermt planten en dieren. Kappen met kappen!
  8. Koeien horen in de wei en niet jaarrond te worden opgesloten in een stal.
  9. De provincie staat pal voor de participatie en gelijke behandeling van mensen, ongeacht levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse of genderoriƫntatie.
  10. Lelystad Airport wordt niet uitgebreid.

Lees ons verkiezingsprogramma voor meer informatie!