Dieren in veehou­de­rij­be­drijven


Voor de kiloknallers worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie opgefokt en opgehokt, mishandeld en ziek gemaakt. De productie van vlees is bovendien zeer inefficiënt: voor één kilo biefstuk is 25 kilo voer en 15.000 liter water nodig. De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de vee-industrie. Minder dieren betekent minder problemen voor natuur, milieu, mens en dierenwelzijn. De huidige maatstaven voor dierenwelzijn in de veehouderij zijn onvoldoende om ernstige misstanden bij het houden en slachten van de dieren te voorkomen. Voor megastallen is in Gelderland geen plaats. De brandveiligheid en het leefklimaat in stallen moet aan strengere eisen voldoen.

Het standpunt Dieren in veehouderijbedrijven is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten