Dier­proef­vrije provincie


Tegen dierproeven bestaat veel maatschappelijke weerstand. Veel mensen realiseren zich dat die- ren ook pijn, angst en stress ervaren. De Partij voor de Dieren wil een dierproefvrije provincie. Dit willen we bereiken door dierproeven snel uit te faseren, in combinatie met de ontwikkeling van proefdiervrije technieken waarvoor de provincie subsidies kan verstrekken.

Het standpunt Dierproefvrije provincie is onderdeel van: Dieren in veehouderijbedrijven; gezelschapsdieren en dieren in de entertainment-sector