Een circu­laire regionale economie


De Partij voor de Dieren vindt dat economische groei ook in Gelderland niet ten koste mag gaan van natuur en milieu. We maken ons sterk voor diervriendelijke en natuurvriendelijke vormen van veehouderij en we vinden dat de agrarische sector de aandacht moet gaan richten op duurzame producten voor de regionale markt. Verder vinden we dat verblijfsrecreatie, vooral op en aan de randen van de Veluwe, aan banden gelegd moet worden. De provincie moet vol inzetten op een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en veel minder grondstof nodig is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Geld voor biodi­ver­siteit besteed aan andere doelen; wasbeer krijgt de rekening

Begroting 2020 (deel 2)

Op 13 november 2019 is de provinciale begroting voor het komende jaar vastgesteld. De Partij voor de Dieren stemde wederom tegen: er wordt onvoldoende gedaan voor dieren, natuur en milieu. Bovendien laat de begroting nog steeds niet zien, door middel van goede indicatoren, of het provinciale beleid ook tot resultaten leidt. We hebben diverse moties ingediend, bijvoorbeeld om de wasbeer die zich in...

Moties Vragen Nieuws