Een circu­laire regionale economie


De Partij voor de Dieren vindt dat economische groei ook in Gelderland niet ten koste mag gaan van natuur en milieu. We maken ons sterk voor diervriendelijke en natuurvriendelijke vormen van veehouderij en we vinden dat de agrarische sector de aandacht moet gaan richten op duurzame producten voor de regionale markt. Verder vinden we dat verblijfsrecreatie, vooral op en aan de randen van de Veluwe, aan banden gelegd moet worden. De provincie moet vol inzetten op een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en veel minder grondstof nodig is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer