Een circu­laire regionale economie


De Partij voor de Dieren vindt dat economische groei ook in Gelderland niet ten koste mag gaan van natuur en milieu. We maken ons sterk voor diervriendelijke en natuurvriendelijke vormen van veehouderij en we vinden dat de agrarische sector de aandacht moet gaan richten op duurzame producten voor de regionale markt. Verder vinden we dat verblijfsrecreatie, vooral op en aan de randen van de Veluwe, aan banden gelegd moet worden. De provincie moet vol inzetten op een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en veel minder grondstof nodig is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Maiden­speech Lester van der Pluijm

"Alleen in rust kun je de vraag stellen wat voor mens je wilt zijn."

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2019 hield Lester van der Pluijm zijn maidenspeech als statenlid. Bij het debat over aardgasvrije wijken hield hij een pleidooi voor onthaasten en consuminderen. En hij stelde de praktische vraag: wordt provinciaal geld voor de energietransitie zo effectief mogelijk besteed? Lees hieronder de bijdrage van Lester.

Moties Vragen Nieuws