Een einde aan de bio-industrie


Voor kiloknallers worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie gefokt en opgehokt onder ziekmakende omstandigheden. Bovendien worden steeds meer mensen ziek door fijnstof en ammoniak in de lucht en is er gevaar voor zoönosen. Stalbranden maken honderdduizenden slachtoffers per jaar. Het aantal landbouwdieren dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. Dat geldt ook voor viskwekerijen, konijnenhouderijen enz.

Viskwekerijen - ten onrechte gezien als een duurzaam alternatief voor wildvangst - vormen een nieuwe bio-industrie, met alle gevolgen van dien voor dieren en volksgezondheid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Wat gebeurt er met de bokjes?

Statenvragen over het doden van pasgeboren bokjes

Bokjes zijn ongewenst in de Nederlandse, op zuivelproductie gerichte geitenhouderij, omdat ze niets opbrengen. Daarom willen geitenhouders er van af en houden ze te weinig ruimte voor jonge bokjes. Een aantal jaar geleden kwam in het nieuws dat er jaarlijks tienduizenden bokjes direkt na de geboorte gedood werden of getransporteerd werden naar Spanje, waarbij veel dieren onderweg het leven lieten....

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws