Een krachtig mili­eu­beleid


De Partij voor de Dieren wil dat Gelderland een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen. Zo moet de luchtkwaliteit aan de (strengere) normen van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoen. De provincie moet flink aan de slag om de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht te verminderen. Voor de provincie ligt er ook een belangrijke taak als het gaat om het stimuleren van milieuvriendelijke productie en consumptie, onder andere door milieuregels op te stellen die duurzame bedrijvigheid kansen geven.

De Partij voor de Dieren ijvert voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Oudejaarsavond kan gevierd worden met professionele vuurwerkshows. De provincie moet evenwel zorgvuldig om blijven gaan met het verstrekken van vergunningen voor vuurwerkevenementen.

Handhaving van milieuregels moet strikt plaatsvinden. Dat geldt voor natuurbescherming, stank- en geluidoverlast, fijnstof, bescherming van grondwater, bodem, enzovoort. De omgevingsdiensten moeten daarom over meer capaciteit beschikken voor handhaving en toezicht door bijvoorbeeld meer onaangekondigde controles.

  • Er komt geen ondergrondse CO2-opslag. Ook wordt er in de bodem geen afval of kernafval opgeslagen.
  • De provincie geeft alleen nog maar tijdelijke milieuvergunningen af. Een vergunning wordt vervolgens alleen verlengd als het bedrijf kan aantonen dat het werkelijk aan de vergunningsvoorwaarden heeft voldaan.
  • De provincie maakt zich sterk voor afdwingbare revisievergunningen.

Het standpunt Een krachtig milieubeleid is onderdeel van: Duurzame keuzes voor klimaat en milieu

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD wil verbod op vuurwerk in Gelderse natuur- en stil­te­ge­bieden

Steeds meer mensen zijn voor het instellen van een compleet verbod op consumentenvuurwerk, maar het ziet ernaar uit dat het kabinet daar nog niet voor gaat kiezen. Terwijl het vuurwerk iedere oudejaarsavond weer, getuige de afgelopen jaarwisseling, leidt tot veel incidenten waarbij dieren en mensen gewond raken of zelfs om het leven komen.Zolang het kabinet zijn verantwoordelijkheid niet neemt, mo...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws