Geen herijking Natu­ra2000-gebieden


Er daalt veel te veel stikstof neer op kwetsbare natuurgebieden, waaronder de Europees beschermde Natura2000-gebieden in Gelderland. Eén van de maatregelen die het kabinet voorstelt om de zogenaamde ‘stikstofcrisis’ het hoofd te bieden, is dan maar het beschermingsniveau van sommige van die natuurgebieden lager te maken. Zo wordt het probleem, dat de natuur in Nederland achteruit holt door teveel stikstof, weggeredeneerd. De Partij voor de Dieren is tegen de herijking van Natura2000- gebieden en wil dat het probleem aan de bron wordt aangepakt.

Het standpunt Geen herijking Natura2000-gebieden is onderdeel van: Voorrang voor natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer