Geen houtige biomassa in de ener­giemix en geen mest­ver­gisters