Schoon milieu, schone energie, een stabiel klimaat


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. In Nederland is daarvoor de Klimaatwet vastgesteld en worden de opgaven van de verschillende sectoren zoals industrie, energie-opwekking, landgebruik en gebouwde omgeving, in zogenaamde "klimaattafels" uitgewerkt tot concrete voorstellen. De provincie Gelderland moet daarnaast zorgen voor een regionale uitwerking van dit alles.

De Partij voor de Dieren stelt dat al die mooie doelen niet haalbaar zijn als tegelijk onze huidige levensstijl in stand moet blijven. Minder consumptie en meer plantaardig eiwitten op het menu zijn essentieel. De provincie moet hier het voortouw in nemen.

  • Minder vliegen

    De luchtvaart is één van de grootste vervuilers. Vliegen stoot grote hoeveelheden CO2 uit en draagt zo sterk bij aan klimaatverandering. In de wereldwijde opgave voor het reduceren van CO2 in de atmosfeer blijft de luchtvaart nog steeds buiten schot.

    Vliegen is er ook de oorzaak van dat de (nacht)rust verstoord wordt van duizenden mensen, elke dag weer, en is een belangrijke bron van stikstofdepositie en fijnstof. De gezondheidseffecten hiervan zijn enorm.

    Er moet dus een eind komen aan de groei van het vliegen. Ook in Gelderland mag er geen uitbreiding komen van vliegvelden. De Provincie moet ervoor vechten dat Gelderlanders niet de overlast te verduren krijgen van uitbreiding van het vliegen elders (Lelystad!)

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Dieselen tot 2042, beter van niet

ontwijkende antwoorden van het college statendag 27 november 2019

De Partij voor de Dieren wil graag dat op regionale spoorlijnen dieseltreinen worden vervangen door elektrische. Bijvoorbeeld zogenaamde 'batterijtreinen' die bij stations kunnen worden opgeladen. Het college moet hier werk van maken bij de aanbesteding van de 4 regionale spoorlijnen. De gedeputeerde Jan van der Meer draaide er een beetje omheen: het was wel nuttig om hier nog eens goed naar te ki...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws