Minder vliegen


De luchtvaart is één van de grootste vervuilers. Vliegen stoot grote hoeveelheden CO2 uit en draagt zo sterk bij aan klimaatverandering. In de wereldwijde opgave voor het reduceren van CO2 in de atmosfeer blijft de luchtvaart nog steeds buiten schot.

Vliegen is er ook de oorzaak van dat de (nacht)rust verstoord wordt van duizenden mensen, elke dag weer, en is een belangrijke bron van stikstofdepositie en fijnstof. De gezondheidseffecten hiervan zijn enorm.

Er moet dus een eind komen aan de groei van het vliegen. Ook in Gelderland mag er geen uitbreiding komen van vliegvelden. De Provincie moet ervoor vechten dat Gelderlanders niet de overlast te verduren krijgen van uitbreiding van het vliegen elders (Lelystad!)

Het standpunt Minder vliegen is onderdeel van: Duurzame keuzes voor klimaat en milieu