Monitoren dieren­welzijn in de provincie


Ontwikkeling van dierenwelzijn, bijvoorbeeld in veehouderijbedrijven, moet door de provincie worden gevolgd en gerapporteed, bijvoorbeeld in de beleidsrekeningen begroting.