Natuur behouden en verbinden


De natuur die nog over is in Gelderland moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De provincie moet alles doen om de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (nu “Gelders Natuurnetwerk”) te realiseren. Inclusief de grote verbindingen met de Utrechtse Heuvelrug, de Oostvaardersplassen en natuurgebieden in Duitsland. Natuurgebieden moeten ook kleinschalig met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund.

Natuurgebieden in Nederland zijn vaak versnipperd door wegen en afrasteringen. De provincie moet zich inzetten om die versnippering te verkleinen. Afrasteringen van prikkeldraad moeten in elk geval verboden worden.

Het standpunt Natuur behouden en verbinden is onderdeel van: Voorrang voor natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws