Natuur hoort ook in stad en dorp


Groene steden en dorpen leveren mens en dier veel op: energiebesparing, minder wateroverlast en in de zomer hoeven mensen en dieren niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Groen maakt gezond en gelukkig. In een groene stad vinden insecten, vleermuizen, vogels en kleine zoogdieren een goed leefgebied. Het welzijn en de leefbaarheid van stedelijke gebieden neemt toe door groen en natuur in de directe leefomgeving. Tiny forests, groene schoolpleinen en voedselbossen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren in combinatie met dierenwelzijns- natuur- en milieueducatie.

Het standpunt Natuur hoort ook in stad en dorp is onderdeel van: Voorrang voor natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer