Natuur­lijke landbouw


De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden en biologische productie van voed­sel. Daar ligt een belangrijke taak voor de provincie. De Partij voor de Dieren pleit voor een omschakeling van dierlijke naar gifvrije, plantaardige voeding. Granen, groenten en fruit van eigen bodem moeten een groter onderdeel van ons eten gaan uitmaken. Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften.

Het standpunt Natuurlijke landbouw is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuurlijke landbouw

Wat we hebben bereikt