Opvang gewonde dieren


Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. De opvang van gewonde dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter geregeld afweten. In de Nederlandse opvangcentra worden jaarlijks vele gewonde en zieke vogels en zoogdieren opgenomen. Veel van deze opvangcentra zijn financieel noodlijdend. De provincie organiseert en ondersteunt de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren. Beschikbaarheid van dierenambulances, opvangcentra en dierenartsen moet gegarandeerd zijn. Er wordt vanuit de provincie voldoende en structurele on- dersteuning geboden aan opvangcentra voor in het wild levende dieren en aan dierenambulances.

Het standpunt Opvang gewonde dieren is onderdeel van: Dieren in het wild