Naar een plant­aar­diger dieet


Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan het aantal landbouwdieren fors afnemen.

Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees, eieren en zuivel helpt om minder broeikas- gassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken. Tevens schept het mogelijk- heden om landbouwgrond terug te geven aan de natuur. Dat gaat niet vanzelf, Gelderland moet de overgang naar streekgebonden, plantaardige en biologische landbouw actief stimuleren.

Het standpunt Naar een plantaardiger dieet is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel