Veel minder versto­rende acti­vi­teiten in de natuur


De Partij voor de Dieren wil dat verstoring in natuurgebieden sterk beperkt wordt. Dat betekent: geen massale maar alleen natuurgerichte recreatie, geen nieuwe stallen of wegen, geen verdere aantasting van het oppervlak.

De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt en mogen er geen festivals in natuurgebieden worden georganiseerd. Stiltegebieden moeten beter gerespecteerd worden en lichtvervuiling van industrie, recreatie, stallen en kassen moet worden aangepakt. De verlichting langs provinciale wegen en fietspaden verstoort de natuur zo min mogelijk en houdt rekening met dieren.

Het standpunt Veel minder verstorende activiteiten in de natuur is onderdeel van: Voorrang voor natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws