Veel minder versto­rende acti­vi­teiten in de natuur


De Partij voor de Dieren wil dat verstoring in natuurgebieden sterk beperkt wordt. Dat betekent: geen massale maar alleen natuurgerichte recreatie, geen nieuwe stallen of wegen, geen verdere aantasting van het oppervlak.

De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt en mogen er geen festivals in natuurgebieden worden georganiseerd. Stiltegebieden moeten beter gerespecteerd worden en lichtvervuiling van industrie, recreatie, stallen en kassen moet worden aangepakt. De verlichting langs provinciale wegen en fietspaden verstoort de natuur zo min mogelijk en houdt rekening met dieren.

Het standpunt Veel minder verstorende activiteiten in de natuur is onderdeel van: Voorrang voor natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Toeristen lokken moet stoppen!

Geen geld aan nog grotere toeristische druk op de Veluwe

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de toeristische druk op de Gelderse natuur en leefbaarheid. De provincie Gelderland moet geen geld beschikbaar stellen voor het lokken van nog meer toeristen. Door het indienen van een amendement op de begroting willen wij de natuur en leefbaarheid in Gelderland meer bescherming bieden. Om de druk op de Gelderse natuur en biodiversiteit te ver...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws