Welzijn van mens en dier centraal


Het meten van ons welzijn in geld is een te eenzijdig economisch uitgangspunt, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen. Geld regeert; alles wat werkelijk waarde heeft, wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Dieren en natuur zijn verworden tot een product met een prijs. De Partij voor de Dieren wil dat er een groene balans komt, een breed welvaartsbegrip: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien, bijvoorbeeld aan de hand van de Monitor Brede Welvaart. Wij zetten welzijn voor mensen en dieren centraal. De capaciteit van de aarde is een randvoorwaarde voor elke beleidskeuze, ook in de provincie.

Het standpunt Welzijn van mens en dier centraal is onderdeel van: Cultuur en diversiteit Ruimte, economie en mobiliteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws