Zorg­vuldig omgaan met nieuwe dier­soorten en verwil­derde huis­dieren


Met uitheemse dieren wordt net zo zorgvuldig omgegaan als met inheemse dieren. Dat betekent onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er niet gejaagd wordt op halsbandparkieten. Wolven zijn inmiddels vaste bezoekers in Gelderland. De provincie zet in op goede voorlichting aan onder andere schapenhouders om hun dieren te beschermen zonder wolven te doden.

Verwilderde huiskatten worden niet gedood, maar gevangen, onvruchtbaar gemaakt en ver- volgens teruggeplaatst. Alleen op deze manier worden populaties verwilderde huiskatten op een effectieve en diervriendelijke manier kleiner. De provincie ondersteunt organisaties die zich hiervoor inzetten.

Het standpunt Zorgvuldig omgaan met nieuwe diersoorten en verwilderde huisdieren is onderdeel van: Dieren in het wild