Verkie­zings­pro­gramma Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2019


Op 20 maart 2019 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Grondslag voor onze campagne was het verkiezingsprogramma Plan B voor Gelderland.