Nieuws


 • september

 • Geen wereld­rui­ter­spelen in Gelderland

  De Partij voor de Dieren vindt, dat de provincie de pogingen om de Wereldruiterspelen naar Gelderland te halen moet staken nu daar bij de afgelopen weken in Tryon twee paarden zijn omgekomen en 53 endurancepaarden in de kliniek zijn beland. Bij de vergadering van Provinciale Staten op 26 september is een motie ingediend van die strekking. Vanuit de Provincie Gelderland was een ambtenaar aa...

  Herstel­plannen gaan door, stik­stof­uit­stoot ook

  De vijf inpassingsplannen voor natuurherstel waar we vorige week over bericht hebben zijn alle vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland. Gedeputeerde staten heeft een nadere toelichting gegeven over de maatregelen voor Stelkampsveld naar aanleiding van ons commentaar bij de commissievergadering van 12 september 2018. Ook voor de Partij voor de Dieren was dit voldoende om voor te stemmen....

  Debat over kunstgras: gede­pu­teerde mag door, gedoog­beleid onder de loep

  Op 26 september vond een stevig debat plaats over het gedoogbeleid van de provincie Gelderland naar aanleiding van de ZEMBLA uitzending over "de kunstgrasberg". We berichtten hier eerder over. Op grond van het provinciale gedoogbeleid had het college het gedoogverzoek moeten weigeren. want het bedrijf wasal gestart met illegale activiteiten voordat er een vergunning werd aangevraagd en ...

  Falend gedoog­beleid leidt tot excessen bij kunst­gras­re­cy­cling

  Partij voor de Dieren, Groen Links en SP willen met Gedeputeerde Conny Bieze in debat over de Kunstgrasberg

  Samen met GroenLinks en de SP heeft de Partij voor de Dieren een debat aangevraagd naar aanleiding van de Zembla-uitzending getiteld "De Kunstgrasberg" van 11 september 2018. In deze uitzending stelde hoogleraar milieurecht Biezeveld dat er bij de verwerking van kunstgrasmatten sprake is van "moedwillig de zaak vervuilen om winst te maken." Gedeputeerde Conny Bieze vindt dat de situatie bij het ve...

  Minder stik­stof­uit­stoot nood­za­kelijk voor Gelderse natuur!

  PAS is paracetamol van de natuurbescherming

  Op 12 september 2018, in de commissievergadering van Provinciale Staten Gelderland: inpassingsplannen voor de "programmatische aanpak stikstof" (PAS). Deze plannen maken het mogelijk de natuur in vijf gebieden te herstellen van het teveel aan stikstof die er in terecht komt, vooral vanuit de veehouderij. Deze herstelmaatregelen zijn hard nodig! Maar PAS is voor het natuurherstel wat een paracetamo...