Gezonde landbouw en duurzaam voedsel


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden en biologische productie van voed­sel. Daar ligt een belangrijke taak voor de provincie. De Partij voor de Dieren pleit voor een omschakeling van dierlijke naar gifvrije, plantaardige voeding. Granen, groenten en fruit van eigen bodem moeten een groter onderdeel van ons eten gaan uitmaken. Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften.

 • Minder mest

  Nederland kent als gevolg van het immense aantal dieren een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil dat de mestproblemen bij de bron worden aangepakt. Dat betekent dat het aantal dieren, en dus de productie van mest, moet worden ingeperkt. Mestvergisting heeft enorm nadelige gevolgen voor mensen, dieren, mi-lieu en het landschap.

  Meer informatie
 • Natuurlijke landbouw

  De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden en biologische productie van voed­sel. Daar ligt een belangrijke taak voor de provincie. De Partij voor de Dieren pleit voor een omschakeling van dierlijke naar gifvrije, plantaardige voeding. Granen, groenten en fruit van eigen bodem moeten een groter onderdeel van ons eten gaan uitmaken. Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften.

  Meer informatie
 • Stimuleren kleinschalige landbouw

  De productie van vlees en zuivel kent allerlei verborgen kosten, zoals milieuschade, dier-ruimingen, verhoogde gezondheidsrisico’s en de teruggang van biodiversiteit. Zolang deze kosten niet worden doorberekend in de prijs van deze dierlijke producten, moet de provin-cie de grondgebonden, kleinschalige en biologische land- en tuinbouw steunen. Zo worden boeren gestimuleerd en geholpen om de overstap naar een duurzamere en diervriendelijkere voedselproductie te maken. Ook kan de provincie een voortrekkersrol op zich nemen als het gaat om het stimuleren van initiatieven op het gebied van stadslandbouw.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Dieselen tot 2042, beter van niet

ontwijkende antwoorden van het college statendag 27 november 2019

De Partij voor de Dieren wil graag dat op regionale spoorlijnen dieseltreinen worden vervangen door elektrische. Bijvoorbeeld zogenaamde 'batterijtreinen' die bij stations kunnen worden opgeladen. Het college moet hier werk van maken bij de aanbesteding van de 4 regionale spoorlijnen. De gedeputeerde Jan van der Meer draaide er een beetje omheen: het was wel nuttig om hier nog eens goed naar te ki...

Moties Vragen Nieuws