Een planeetbrede visie, ook in Gelderland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Luuk van der Veer

Fractievoorzitter

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur en werkzaam in de IT. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal St...

Lees verder

Actueel

Schrif­te­lijke vragen over provin­ciaal beleid naar aanleiding PAS uitspraak Raad van State.

De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen nav. de PAS-uitspraak van de Raad van State. De PvdD wil dat de vergunningen die onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn aangevraagd en die nog niet onherroepelijk zijn verleend per direct worden ingetrokken. Ook onbenutte vergunningen moeten worden ingetrokken. De PvdD wil daarom ook van Gedeputeerde Staten weten welke juridische en ...

Debat over het coali­tie­ak­koord

"Toon lef, stel heldere regels", stelt Luuk van der Veer

Op 5 juni 2019 is het nieuwe College van Gedeputeerde Staten aangetreden na een formatieperiode van ongeveer twee maanden. Zes gedeputeerden, twee van de VVD en van PvdA, CDA, GroenLinks en Christenunie elk één, moeten onder gedoogsteun van de SGP het coalitieakkoord gaan uitvoeren. Wat staat er in het coalitieakkoord over dieren, natuur en biodiversiteit? In zijn bijdrage aan het debat gaf Luuk v...

Krui­den­rijke bermen, vergeet het maar in Gelderland?

statenvragen over maaien langs provinciale wegen

Arnhem, 22 mei 2019. Luuk van der Veer heeft statenvragen gesteld over verschillende zorgwekkende berichten die de fractie recent onder ogen kreeg over maaien langs provinciale wegen in Gelderland. In de meest kwetsbare periode voor dieren en insecten worden wegbermen rigoureus gemillimeterd, waarbij bloeiende planten en insecten kansloos zijn. Juist nu de biodiversiteit zo onder druk staat zou h...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid