Een planeetbrede visie, ook in Gelderland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Opkomen voor dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Duurzame keuzes voor klimaat en milieu

Ruimte, economie en mobi­liteit

Cultuur en diver­siteit

Privacy, burger­rechten en goed provin­cie­be­stuur

Onze mensen

Luuk van der Veer

Fractievoorzitter

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur en werkzaam in de IT. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal St...

Lees verder

Actueel

"Circu­laire economie geen onder­ge­schoven kind"

Statendag 15 januari 2020

Het realiseren van een circulaire economie binnen planetaire grenzen is een zeer belangrijke opgave, voor een klimaatneutrale wereld en voor een samenleving die niet alles opzij zet voor groei en consumptie maar zich richt op het welzijn voor mens en dier in een groene, natuurrijke leefomgeving. Wat een goede zaak dus, op het eerste gezicht, dat Gedeputeerde Staten werk maakt van de ambitie, om de...

Mogelijk 30 hectare bos gekapt onder hoog­span­nings­lijnen

door slecht onderbouwde regels van de Veiligheidsregio

Mogelijk gaat 30 hectare bos in Gelderland voor de bijl zonder dat daar een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. De Partij voor de Dieren stelde vragen maar werd met een kluitje in het riet gestuurd. Er moet volgens de veiligheidsregio’s een brandgang onder hoogspanningslijnen komen van 50 meter breed gebaseerd op een onderzoek naar… munitiebunkers. Dat alleen op retecool.nl te vinden is. De...

Gede­pu­teerde: "De PvdD gaat véél te ver"; en slappe nieuwe beleids­regels stikstof

statendag 11 december 2019

De laatste statendag van 2019, op 11 december, stond in het teken van de nieuwe beleidsregels voor stikstof die door GS zijn vastgesteld naar aanleiding van het PAS-arrest van de Raad van State. Deze zijn aangepast nadat er vanuit de agrarische sector grootschalig protest op gang kwam. De regels zijn een stuk minder streng geworden. De provincie gaat niet actief op zoek naar onbenutte ruimte in st...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid