Gelderland, je kunt nu nog kiezen!

Verkiezingen 2023
Provinciale Staten en waterschappen

De Partij voor de Dieren kiest bewust voor leven, eten, wonen en werken in harmonie met de omgeving, klimaatneutraal, en dier- en natuurvriendelijk. Ecocentraal in plaats van egocentraal.

Lester van der Pluijm (Culemborg)

Lijsttrekker provincie Gelderland

Hou stevig vast aan je idealen.
Kies 15 maart Partij voor de Dieren.

Waterschappen in jouw provincie

Lees het programma van de waterschappen in jouw provincie

Alle deelnemende waterschappen

In Gelderland kun je kiezen voor...

Groener, diervriendelijker, socialer.

Veel besluiten in de provincie gaan over dieren, natuur en milieu. Je kunt kiezen voor:

 • Minder dieren in de Gelderse vee-industrie. Inkrimpen met minstens 75%.

 • Meer natuur. Bescherm de biodiversiteit. Verbind natuurgebieden, help dieren met oversteken.

 • Klimaatrechtvaardig Gelderland. Bestrijd energiearmoede en help bij energie- besparing.

 • Betaalbare woningen, groen bouwen: voor een klimaatpositieve toekomst.

 • Einde aan de hobbyjacht. We laten dieren in het wild met rust. De wolf is welkom in Gelderland.

 • Geen megastallen. Laat dieren leven naar hun aard en voorkom ziektes, zoals Q-koorts en corona.

 • Een schone leefomgeving. Met gezonde lucht, schoon water en een vitale bodem. Grootvervuilers worden aangepakt.

 • Economische groei is niet de oplossing. We blijven binnen de draagkracht van de Aarde.

 • Help boeren omschakelen naar biologische, plantaardige landbouw.

 • Inclusieve samenleving: álle inwoners van Gelderland tellen mee.

Onze kandidaten

Lester van der Pluijm (Culemborg)

Lester van der Pluijm (Culemborg)

Lijsttrekker

Lester van der Pluijm (1987) heeft sociologie en filosofie gestudeerd en is werkzaam als docent en onderzoeker. Binnen de provincie Gelderland heeft hij zich de afgelopen vier jaar ingezet als Statenlid. Voor zijn benoeming tot Statenlid is hij commissielid geweest bij de provincie en bij Waterschap Rivierenland. Sinds 2020 is hij bestuurslid bij de beroepsvereniging voor Statenleden. Hij is ooit begonnen als trainee bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en als penningmeester in het afdelingsbestuur van Gelderland.

Lester is in november 2022 verkozen tot lijsttrekker voor de Statenverkiezingen van 2023.

"De nood om de roofbouw van de Aarde tegen te gaan is hoger dan ooit. We moeten de moed vinden om te doen wat nodig is. We kunnen het alleen samen doen. Mededogen en verbinding met elkaar vormen de sleutel naar een duurzame toekomst."

Onze idealen

Opkomen voor dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Duurzame keuzes voor klimaat en milieu

Ruimte, economie en mobi­liteit

Cultuur en diver­siteit

Privacy, burger­rechten en goed provin­cie­be­stuur

Onze mensen

Luuk van der Veer

Fractievoorzitter

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal Statenlid voor de Parti...

Lees verder

Actueel

Misstanden bij Eenden­hou­derij Tomassen Duck-To

Opnieuw vragen gesteld

Eendenslachterij Tomassen Duck-To overtreedt al jarenlang de regels. De slachterij slacht jaarlijks ruim acht miljoen eenden, meer dan de vergunning toestaat. Daarnaast rijden er meer vrachtwagens af en aan, en wordt er per dag langer gewerkt dan is toegestaan. Dit alles leidt tot overlast voor de omwonenden, en tot stijgend wantrouwen jegens de overheid, die dit al jaren door de vingers ziet, ond...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

 • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
 • Geef het gedachtegoed meer bekendheid