Een planeetbrede visie, ook in Gelderland


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Opkomen voor dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Duurzame keuzes voor klimaat en milieu

Ruimte, economie en mobi­liteit

Cultuur en diver­siteit

Privacy, burger­rechten en goed provin­cie­be­stuur

Debat- en agenda­ver­zoeken

Onze mensen

Luuk van der Veer

Fractievoorzitter

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal Statenlid voor de Parti...

Lees verder

Actueel

Debat over stik­stof­maat­re­gelen en kalver­hou­de­rijen

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 9 december heeft Provinciale Staten op verzoek van de Partij voor de Dierenfractie een debat gehouden over de stikstofmaatregelen en kalverhouderijen. Wij hebben Gedeputeerde Staten verzocht om te onderzoeken of bijvoorbeeld het budget, of een deel van het budget, voor stikstofmaatregelen voor de binnenvaartsector niet doelmatiger ingezet kan worden voor u...

Samen­vatting Provin­ciale Staten­ver­ga­dering van 11 november

Bij de behandeling van de provinciale begroting van 2021 op 11 november hebben wij drie moties ingediend. De eerste motie betrof het stop zetten van de plezierjacht op provinciale grond. Nu de haas en het konijn op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren staan en het daarnaast niet goed gaat met de wilde eend, baart de plezierjacht ons zorgen. De tweede motie die we indienden ging over het versnell...

Stop de plezier­jacht!

Partij voor de Dieren wil verbod op jacht op provinciale grond

De Partij voor de Dieren wil dat de plezierjacht op provinciale gronden gestopt wordt. Plezierjacht is jacht op dieren die geen schade hebben veroorzaakt, en waarbij geen maatregelen genomen hoeven te worden om schade te voorkomen. De haas en het konijn staan nu op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren en het gaat daarnaast niet goed met de wilde eend. Wij dienen op woensdag 11 november een motie...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid