Een planeetbrede visie, ook in Gelderland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Opkomen voor dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Duurzame keuzes voor klimaat en milieu

Ruimte, economie en mobi­liteit

Cultuur en diver­siteit

Privacy, burger­rechten en goed provin­cie­be­stuur

Debat- en agenda­ver­zoeken

Onze mensen

Luuk van der Veer

Fractievoorzitter

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal Statenlid voor de Parti...

Lees verder

Actueel

Motie Brede Welvaart met brede steun aange­nomen

Gelderland zet zich in voor nieuwe welvaartsmaat

De motie Brede Welvaart, mede-ingediend door de Partij voor de Dieren, is tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces aangenomen. De motie borduurt voort op de Rondetafel van begin februari waarin nieuwe, toekomstbestendige vormen van economie werden onderzocht. Op initiatief van de Partij voor de Dieren waren prominente sprekers en topeconomen uitgenodigd zoals Christian Felber en Ew...

Partij voor de Dieren ongerust over ecolo­gische verbin­dings­zones

Fractie kritisch over Programma Klimaatadaptatie

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Statenvergadering op 7 juli een toezegging gekregen om meer duidelijkheid te krijgen over welke klimaatthema's in welke programma's aan bod komen. Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces gaf de Partij voor de Dierenfractie aan niet genoegen te nemen met hoe biodiversiteit wordt opgepakt in het dossier Klimaatadaptatie. Hoewel biodiversitei...

Blaas de klimaat­pa­ra­graaf nieuw leven in!

Partij voor de Dieren krijgt toezegging voor evalutie klimaatparagraaf

Op verzoek van de Partij voor de Dieren hebben Gedeputeerde Staten tijdens de Statenvergadering op 22 juni toegezegd de klimaatparagraaf nieuw leven in te blazen. De Partij voor de Dieren diende begin 2017 een breed aangenomen motie in om een klimaatparagraaf aan beleidsvoorstellen toe te voegen. Met een klimaatparagraaf krijgen Statenleden beter inzicht in de klimaatimpact van een voorstel. Ondan...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid