Lester van der Pluijm


Statenlid

Lester van der Pluijm (Statenlid)

Lester is filosoof/socioloog en werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Sinds 2015 is hij politiek actief als commissielid bij waterschap
Rivierenland. Daarvoor was trainee bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en heeft hij gefungeerd als penningmeester in het afdelingsbestuur van Gelderland. Hij zette zich sinds 2017 in als commissielid bij de Gelderse Statenfractie en voert het woord in de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur. Op 20 maart 2019 werd hij verkozen als tweede Statenlid van onze fractie.

Gerelateerd

Nieuws