Lester van der Pluijm


Statenlid

Lester van der Pluijm (Statenlid)

Lester (1987) is filosoof/socioloog en werkzaam als zelfstandig onderzoeker/docent. Op maart 2019 werd hij verkozen als tweede Statenlid van onze fractie. Sinds 2020 is hij bestuurslid bij de beroepsvereniging voor Statenleden. Voor zijn benoeming tot Statenlid is hij commissielid geweest bij de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland. Daarvoor was hij trainee bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en heeft hij gefungeerd als penningmeester in het afdelingsbestuur van Gelderland. Lester voert het woord bij debatten over cultuur, economie, mobiliteit en de energietransitie.

Gerelateerd

Aandacht voor meer alter­na­tieve woon­vormen!

Partij voor de Dieren ontvangt toezegging

Duurzamer, kleiner en meer in verbinding met de natuur: de Partij voor de Dieren heeft de toezegging gekregen dat de provincie zal onderzoeken of er belangstelling in gemeenten bestaat voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses, yurts en tipi's. Onze fractie wil dat er grond beschikbaar komt om dit soort duurzame en betaalbare woonvormen makkelijker te realiseren.De twee voorwaardes die de Par...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws