Lester van der Pluijm


Commis­sielid

Lester van der Pluijm (Commissielid)

Lester (1987) is filosoof/socioloog en werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Sinds 2015 is hij politiek actief als commissielid bij waterschap Rivierenland. Daarvoor is hij betrokken geweest als trainee bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en heeft hij gefungeerd als penningmeester in het afdelingsbestuur van Gelderland. Hij zet zich sinds 2017 in als commissielid binnen de Gelderse fractie door het woord te voeren in de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur.