De Staten­fractie


Luuk van der Veer (Statenlid, fractievoorzitter)

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal Statenlid voor de Partij voor de Dieren.

Luuk is te volgen via Twitter.

Lester van der Pluijm (Statenlid)

Lester is filosoof/socioloog en werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Sinds 2015 is hij politiek actief als commissielid bij waterschap Rivierenland. Daarvoor was trainee bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en heeft hij gefungeerd als penningmeester in het afdelingsbestuur van Gelderland. Hij zette zich sinds 2017 in als commissielid bij de Gelderse Statenfractie en voerde het woord in de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur. Op 20 maart 2019 werd hij verkozen als tweede Statenlid van onze fractie.

Fractievolgers

Op 8 mei 2019 zijn Dominique Schön, Bart Kuijer en Erik Lu als fractievolger beëdigd. Zij ondersteunen de Statenleden bij de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten.

Fractiemedewerkers

Onze twee fractiemedewerkers Nora Campfens en Maarten Witberg assisteren de fractie bij de voorbereiding op de staten- en commissievergaderingen, bij het schrijven van moties, schriftelijke vragen, amendementen en initiatiefvoorstellen, het bijhouden van de website, het behandelen van de correspondentie en het opstellen van persberichten.

De fractie op social media

De fractie is te volgen via Twitter, Facebook en Instagram (via de pagina's van de Partij voor de Dierenafdeling Gelderland, waar ook nieuws van de Gelderse fracties wordt vermeld).

Contactgegevens

Gebruik het contactformulier op de website, of gebruik onze emailadressen die hier staan. Wanneer het geen vertrouwelijk bericht is aan een van de leden van de fractie, vermeld dan in de cc: ook even het fractiemailadres en/of dat van de fractievoorzitter. Dat bevordert een snel antwoord.