De Staten­fractie


Luuk van der Veer (Statenlid, fractievoorzitter)

Luuk (1962) is natuurkundig ingenieur en werkzaam in de IT. Woonachtig in Apeldoorn maakte hij in 2001 van dichtbij de dramatische gevolgen van de MKZ-crisis mee, wat voor hem samen met de vogelpestcrisis reden was om kort na de oprichting lid te worden van de Partij voor de Dieren. Hij is zich sindsdien in gaan zetten voor de werkgroepen Gelderland en Overijssel. Sinds 2007 is Luuk Provinciaal Statenlid voor de Partij voor de Dieren.

Tijdens de Statenvergadering is Luuk woordvoerder op de onderwerpen algemeen bestuur en financiën, en ruimtelijke ordening, landelijk gebied en wonen.

In de commissie (RLW) Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen is Luuk woordvoerder voor de onderwerpen:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (waaronder water)
 • Vitaal platteland (waaronder natuur en krimp)
 • Wonen
 • Zorg en welzijn
 • Luchtvaart

Luuk is te volgen via Twitter.


Maaike Moulijn (Statenlid)

Maaike (1977) heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. Vanaf 2010 is ze politiek actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Apeldoorn. Ze eet/gebruikt zo min mogelijk dierlijke producten als protest tegen de bio-industrie vanwege dierenwelzijn en milieu. Ze is mede-initiatiefnemer van het succesvolle project VegaVrijdag en mede-organisator van de Dag van de Duurzaamheid 2014 in Apeldoorn. In het dagelijks leven is ze mede-eigenaar van VOF zelf denken doen, probeert ze zoveel mogelijk haar eigen voedsel te verbouwen en eigen energie op te wekken, ze is echtgenote en moeder van een kleuter. Tot slot verzorgt ze workshops over Moestuinieren met kinderen en heeft ze een Bed&Breakfast.

Tijdens de Statenvergadering is Maaike woordvoerder op de onderwerpen economie, energie en milieu, en bereikbaarheid, openbaar vervoer en cultuur. Maaike is ook de woordvoerder voor de BOC (Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur) onderwerpen in de Statenvergadering.

In de commissie (EEM) Economie, Energie en Milieu is Maaike woordvoerder voor de onderwerpen:

 • Regionale economie (waaronder arbeidsmarkt, innovatie en topsectoren en toerisme en recreatie)
 • Milieu, energie en klimaat (waaronder energietransitie en zorg voor veilige leefomgeving)

Maaike is te volgen via Facebook en Twitter.


Leo de Groot (Commissielid)

Vanaf 2007 heeft Leo de Groot (1969) de Partij voor de Dieren als provinciaal fractievolger vertegenwoordigd, eerst in de Statencommissies 'Landelijk Gebied en Water', 'Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur’ en ‘Algemeen bestuur, Financiën en Welzijn’, en op dit moment in de commissie ‘Algemeen bestuur en Financiën’. Als fractievolger heeft hij de nodige politieke ervaring opgedaan en zich grondig verdiept in dieren- , natuur- en milieuthema’s op provinciaal niveau. Hiernaast is Leo sinds 2014 raadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in gemeente Arnhem.

In de commissie (ABF) Algemeen bestuur en Financiën is Leo woordvoerder voor de onderwerpen:

 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Algemeen bestuur
 • Financiën
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Stad en regio en Europese samenwerking

Leo is te volgen via Twitter.

Lester van der Pluijm (Commissielid)

Lester (1987) is filosoof/socioloog en werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Sinds 2015 is hij politiek actief als commissielid bij waterschap Rivierenland. Daarvoor is hij betrokken geweest als trainee bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en heeft hij gefungeerd als penningmeester in het afdelingsbestuur van Gelderland. Hij zet zich sinds 2017 in als commissielid binnen de Gelderse fractie door het woord te voeren in de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur.

Fractiemedewerkers
Dagelijks assisteert een fractiemedewerker de fractie bij de voorbereiding op de staten- en commissievergaderingen, bij het schrijven van moties, schriftelijke vragen, amendementen en initiatiefvoorstellen, het bijhouden van de website, het behandelen van de correspondentie en het opstellen van persberichten.

De fractie op social media
De fractie is te volgen via Twitter en Facebook (via de pagina van de Partij voor de Dierenafdeling Gelderland, waar ook nieuws van de Gelderse fracties wordt vermeld).

Contactgegevens
Gebruik het contactformulier op de website, of gebruik onze emailadressen die hier staan. Wanneer het geen vertrouwelijk bericht is aan een van de leden van de fractie, vermeld dan in de cc: ook even het fractiemailadres en/of dat van de fractievoorzitter. Dat bevordert een snel antwoord.