De Staten­fractie


V.l.n.r.: Yeattem, Bart, Myra, Lester, Sanne, Danielle, Rebecca, Tim

Lester van der Pluijm (Statenlid, fractievoorzitter)

Lester van der Pluijm (1987) is filosoof/socioloog en werkzaam als scriptiecoördinator bij de masteropleiding Data Science bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds maart 2019 is hij Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Gelderland en sinds maart 2023 fractievoorzitter. Ook is hij sinds 2020 actief als secretaris van de beroepsvereniging voor Statenleden. Voorafgaand aan zijn Statenlidmaatschap is hij 4 jaar commissielid geweest bij de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland.

"Alles van waarde is weerloos."

Danielle van de Weerd (Statenlid)

Danielle van de Weerd (1969) is sinds 2019 actief lid van de Partij voor de Dieren en is in maart 2023 verkozen tot statenlid. Zij was coördinator van de werkgroep Achterhoek en richtte in 2022 de werkgroep Bronckhorst op. Op persoonlijke titel wist Danielle samen met buurtgenoten de kap van 300 eiken te voorkomen, en loodste zij dierenwelzijn en voedselbosbouw de lokale Omgevingsvisie in. Danielle studeerde Frans en rechten. Zij werkt als vertaler voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en is bestuurslid bij Bomenstichting Achterhoek.

“Wat we nodig hebben om de aarde leefbaar te houden, is het inzicht dat we kwetsbare waarden centraal moeten stellen in plaats van economische belangen.”

Bart Kuijer
(fractievolger)

Bart Kuijer woont in Beuningen en is sinds 2006 actief voor de Partij voor de Dieren. Hij was onder andere secretaris van afdeling Gelderland en commissielid voor de Gelderse fractie. Eén van de successen in die twee jaar was het verzet tegen de massale bomenkap rond de Heerderweg in Epe. Door samenwerking met de omwonenden zijn vele bomen langs de historische weg gespaard. Bart is sinds 2013 fractiemedewerker voor de Brabantse Partij voor de Dieren-fractie en sinds 2022 ook bij gemeenteraadsfractie Tilburg.

Fractievolgers

Yeattem Wong en Tim Grie­me­lijk­huijsen zijn fractievolgers. Zij ondersteunen de Statenleden bij de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten.

Yeattem Wong (1984) is in haar dagelijkse leven werkzaam als beleidsmedewerker duurzaamheid op gebied van energietransitie. Zij is afgestudeerd als muzikant, taalkundige Engels en tuinontwerper en is sinds 2019 actief lid van de Partij voor de Dieren. Bij Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug was ze actief in de werkgroep en sinds 2022 als commissielid waar ze mede-schrijver was van de Dierenwelzijnsnota. Ze maakt zich hard voor dierenwelzijn, natuurbehoud en milieu. In haar vrije tijd produceert ze muziek, ontwerpt ze klimaatadaptieve tuinen en werkt ze als vrijwilliger bij een dierentehuis.

Tim Griemelijkhuijsen
(1993) is actief sinds 2017 voor Partij voor de Dieren in Nijmegen. Hij heeft Culturele Maatschapppelijke Vorming gestudeerd en daarnaast milieuwetenschappen. In het dagelijks leven is Tim werkzaam als begeleider in de gehandicaptenzorg en speelt hij graag accordeon. Dit is volgens Tim het moment om radicaal ons handelen te veranderen als het gaat om onze Aarde en onze kijk op dieren, als we de wereld nog leefbaar willen houden. Verandering is altijd lastig en daarom vindt Tim dat iedereen binnen de eigen mogelijkheden het handelen kan aanpassen. De provincie heeft een toekomstbestendig beleid nodig, zonder een Gelderlander daarvoor uit te sluiten.

Toine van Bergen
(1955) is politicoloog. Toine staat de fractie bij als vliegende keep. Hij heeft gewerkt als onderwijzer in het basisonderwijs en is vele jaren actief geweest als consulent Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij diverse gemeenten. Toine heeft ook al veel politieke ervaring, als gemeenteraadslid in Nijmegen, Statenlid in Gelderland en als lid van het algemeen bestuur van het Polderdistrict Groot Maas en Waal. Toine is lid van de Vereniging Leefmilieu en heeft in het verleden juridische procedures gevoerd tegen de uitstoot van gevaarlijke stoffen in Nijmegen-West en Weurt. Zijn hobby’s zijn schaken en schilderen. Daarnaast is hij redacteur van een wijkblad in Nijmegen.

Fractiemedewerkers

Onze fractiemedewerkers Sanne Jäkel en Rebecca van Eijden assisteren de fractie bij de voorbereiding op de staten- en commissievergaderingen, bij het schrijven van moties, schriftelijke vragen, amendementen en initiatiefvoorstellen, het bijhouden van de website, het behandelen van de correspondentie en het opstellen van persberichten. Onze fractiemedewerker Myra van der Velde verzorgt de communicatie via social media, persberichten, de website en nieuws.

Sanne Jäkel (1992) werkt sinds 2022 bij de statenfractie en sinds 2020 als beleidsmedeweker bij de gemeenteraadsfractie in Nijmegen. Zij heeft milieu- en maatschappijwetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit, waar zij geinteresseerd is geraakt in de maatschappelijke transities die nodig zijn om de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Sanne wordt gedreven door een groot gevoel voor rechtvaardigheid en is ook actief als dierenrechten- en klimaatactivist, en als voorzitter van de koepelvereniging Vegan Student Association Netherlands heeft ze zich ingezet voor het versterken van vegan studentencommunities. In het verleden heeft Sanne pedagogsiche wetenschappen gestudeerd en was zij werkzaam als pedagogisch medewerker in de jeugdhulpverlening.

Myra van der Velde (1987) (zij/haar) werkt in communicatie voor non-profits. Myra heeft Taal en Cultuur gestudeerd met hoofdrichting Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen. Sinds 2017 is ze actief voor de Partij voor de Dieren en al langer zet ze zich in voor dierenrechten. In 2022 is zij verkozen als raadslid in Culemborg, waar ze ook fractievoorzitter is.

De fractie op social media

De fractie is te volgen via Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn.

Contactgegevens

Gebruik het contactformulier op de website, of gebruik onze emailadressen die hier staan. Wanneer het geen vertrouwelijk bericht is aan een van de leden van de fractie, vermeld dan in de cc ook even het fractiemailadres en/of dat van de fractievoorzitter. Dat bevordert een snel antwoord.