De Staten­fractie


Lester van der Pluijm (Statenlid, fractievoorzitter)

Lester (1987) is filosoof/socioloog en werkzaam als zelfstandig onderzoeker/docent. In maart 2019 werd hij verkozen als tweede Statenlid van onze fractie en in maart 2023 is hij verkozen tot fractievoorzitter. 2 Sinds 2020 is hij bestuurslid bij de beroepsvereniging voor Statenleden. Voor zijn benoeming tot Statenlid is hij commissielid geweest bij de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland. Daarvoor was hij trainee bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en heeft hij gefungeerd als penningmeester in het afdelingsbestuur van Gelderland.

Danielle van de Weerd (Statenlid)

Danielle van de Weerd (1969) is sinds 2019 actief lid van de Partij voor de Dieren en is in maart 2023 verkozen tot statenlid. Zij was coördinator van de werkgroep Achterhoek en richtte in 2022 de werkgroep Bronckhorst op. Op persoonlijke titel wist Danielle samen met buurtgenoten de kap van 300 eiken te voorkomen, en loodste zij dierenwelzijn en voedselbosbouw de lokale Omgevingsvisie in. Danielle studeerde Frans en rechten. Zij werkt als vertaler voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en is bestuurslid bij Bomenstichting Achterhoek.

“Wat we nodig hebben om de aarde leefbaar te houden, is het inzicht dat we kwetsbare waarden centraal moeten stellen in plaats van economische belangen.”

Fractievolgers

Bart Kuijer, Yeattem Wong en Tim Grie­me­lijk­huijsen zijn aspirant fractievolgers. Zij ondersteunen de Statenleden bij de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten.

Fractiemedewerkers

Onze fractiemedewerkers Sanne Jäkel en Rebecca van Eijden assisteren de fractie bij de voorbereiding op de staten- en commissievergaderingen, bij het schrijven van moties, schriftelijke vragen, amendementen en initiatiefvoorstellen, het bijhouden van de website, het behandelen van de correspondentie en het opstellen van persberichten. Onze fractiemedewerker Myra van der Velde verzorgt de communicatie via social media, persberichten, de website en nieuws.

De fractie op social media

De fractie is te volgen via Twitter, Facebook en Instagram (via de pagina's van de Partij voor de Dierenafdeling Gelderland, waar ook nieuws van de Gelderse fracties wordt vermeld).

Contactgegevens

Gebruik het contactformulier op de website, of gebruik onze emailadressen die hier staan. Wanneer het geen vertrouwelijk bericht is aan een van de leden van de fractie, vermeld dan in de cc: ook even het fractiemailadres en/of dat van de fractievoorzitter. Dat bevordert een snel antwoord.