Bart Kuijer


Frac­tie­volger

Bart Kuijer woont in Beuningen en is sinds 2006 actief voor de Partij voor de Dieren. Hij was onder andere secretaris van afdeling Gelderland en commissielid voor de Gelderse fractie. Eén van de successen in die twee jaar was het verzet tegen de massale bomenkap rond de Heerderweg in Epe. Door samenwerking met de omwonenden zijn vele bomen langs de historische weg gespaard.

Bart is sinds 2013 fractiemedewerker voor de Brabantse Partij voor de Dieren-fractie en sinds 2022 ook bij gemeenteraadsfractie Tilburg.

Gerelateerd

Volwaardige natuur­com­pen­satie wordt opgepakt!

Natuurcompensatie vooraf, niet achteraf! De uitbreiding van papierfabriek Eerbeek gaat helaas ten koste van een belangrijke groenstrook en o.a. een 125 jaar oude zomereik. Uiteraard hebben wij tegen deze plannen gestemd. Wel hebben we de provincie nog aangespoord om vooraf aan de werkzaamheden al te zorgen voor een volwaardige natuurcompensatie, die recht doet aan de biodiversiteitswaarde, CO2-bin...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws