Afde­lings­be­stuur Gelderland


Doe mee!

Afdeling Gelderland wordt gevormd door alle leden die woonachtig zijn in de provincie Gelderland. Het afdelingsbestuur wordt eens in de drie jaar verkozen door de Gelderse leden tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast het aansturen van de lokale werkgroepen organiseert de afdeling ook regelmatig zelf acties en activiteiten. Volg afdeling Gelderland op Facebook, Instagram en Twitter om op de hoogte te blijven!

Het bestuur bestaat uit:

Lindsey Stone (Zutphen) - Voorzitter
Paul van Gent (Nijmegen) Penningmeester
Myra van der Velde (Culemborg) - Algemeen bestuurslid
Victor van Oeijen (Nijmegen) - Algemeen Bestuurslid
Esther Groenewegen (Lievelde) - Algemeen Bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via onderstaand contactformulier.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je dit formulier kunt gebruiken

Werkgroepen

Afdeling Gelderland is verantwoordelijk voor 11 werkgroepen:

Fracties

In Gelderland zijn zes Partij voor de Dierenfracties gezeteld. We hebben in de Provinciale Staten, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen en gemeente Buren elk twee zetels. Daarnaast hebben we twee zetels in het Waterschap Rivierenland. De fracties kunnen bij hun werk altijd hulp van vrijwilligers gebruiken.

Als je interesse hebt om de Partij voor de Dieren-fracties in Gelderland te ondersteunen, kun je vrijblijvend contact opnemen via de onderstaande links:

Statenfractie Gelderland
Waterschapsfractie Rivierenland
Gemeenteraadsfractie Apeldoorn
Gemeenteraadsfractie Arnhem​
Gemeenteraadsfractie Nijmegen​
Gemeenteraadsfractie Buren