In de media


Nieuws­ar­ti­kelen over de Partij voor de Dieren in Gelderland

2022

14 juni
De Stentor: PvdD Gelderland wil einde aan eendenindustrie in Harderwijk en Ermelo: ‘Koop bedrijven uit’

Er moet een einde worden gemaakt aan de eendenindustrie in Harderwijk en Ermelo. Dat bepleit de Partij voor de Dieren Gelderland. De Statenfractie stelt voor de bedrijven in het ‘eendengebied’ in Harderwijk op te kopen en deze terreinen te gebruiken voor woningbouw of de aanleg van de zonneparken. Ook wil de partij dat Tomassen Duck-To in Ermelo wordt uitgekocht.

14 juni
Hardewijker Courant: Partij van de Dieren wil eendengebied Hierden opheffen

De Partij voor de Dieren wil dat het college van gedeputeerde staten van Gelderland gaat kijken of de eendenhouderijen aan de oostkant van Harderwijk kunnen worden beëindigd. De grond zou dan kunnen worden gebruikt voor zonnepanelen of eventueel woningbouw. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die door Luuk van der Veer zijn gesteld aan het college.

14 juni
Ermelo's weekblad: Partij voor de Dieren wil Tomassen Duck-To laten uitkopen door provincie

De Partij voor de Dieren wil dat het college van gedeputeerde staten van Gelderland gaat berekenen of eenden slachterij Tomassen Duck-To in Ermelo eventueel kan worden uitgekocht. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die door Luuk van der Veer zijn gesteld aan het college.

9 juni

Trouw: De boswachter ziet dieren en planten lijden onder de stikstofuitstoot. ‘De grond is zo zuur als cola’

“CDA en VVD hebben de boeren consequent valse hoop gegeven”, meent Luuk van der Veer, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Gelderland. “Het is al jaren duidelijk dat er harde maatregelen nodig zijn, maar deze partijen wilden liever pappen en nathouden. Ik ben blij dat Europa en het Rijk hen nu bijsturen.”

8 juni
Provinciale Staten: Oproep scholieren leidt tot aanpak sociale veiligheid in ov

Provinciale Staten (PS) hebben op 8 juni 2022 het initiatiefvoorstel ‘Verbetering sociale veiligheid in het OV’ aangenomen, dat is ingediend door de Statenleden van PvdA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren. Op de foto statenlid Lester van der Pluijm.

6 juni
Newsy-today: Gelderland province worries: ‘Wolf too well protected’

Member of Parliament Luuk van der Veer of the Party for the animals does not think so. He has spent a lot of time in nature, but has not yet seen wild animals. “They’re shy animals, it’s not good to be familiar with people, so it’s good that I haven’t seen wild animals.” According to him, wolves do not do well at all. “At the moment, you really shouldn’t implement control measures, we’re really against that.”

4 juni
Omroep Gelderland: Zorgen bij provincie: 'Er komen te veel wolven en je mag niets'
Video
Volgens Luuk van der Veer gaat het helemaal nog niet zo goed met de wolf. "De conditie van de Midden-Europese wolf, die in Nederland en Duitsland, is nog niet in goede toestand. Voorlopig moet je echt geen beheersmaatregelen toepassen, daar zijn we echt op tegen." (...)
We maken binnen onze partij wel eens het grapje dat de wolf de VVD'er onder de dieren is. Iets te gulzig en begerig, maar VVD'ers mogen er ook zijn."

28 mei

De Stentor: Actievoerders duiken op in Ermelo, protest tegen ‘eendenindustrie’: ‘We zijn solidair met dit dorp’

Een van de sprekers bij het protest is Luuk van der Veer, Gelders Statenlid van de Partij voor de Dieren (PvdD). Hij vertelt de aanwezigen dat zijn fractie al jaren tevergeefs probeert de eendenindustrie in Gelderland aan banden te leggen. Maar tot dusver is de PvdD een roepende in de woestijn. ,,Het bestuur van onze provincie heeft amper oog voor dierenwelzijn.’’

28 mei
Ermelo's weekblad: Animal Rights demonstreert voor gemeentehuis tegen eendenindustrie

Luuk van der Veer, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, sprak de activisten toe. Het artikel bevat enkele foto's.

23 februari

Omroep Gelderland: Opzet brief van gemeenten was afkomstig van provincie: ‘Slecht toneelstuk’

Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren vindt het een slecht toneelstuk. "Het is niet eerlijk, verboden is het ook niet. Maar de provincie wil iets graag en spant dan gemeenten voor het karretje, eigenlijk schakel je handlangers in. Het is een slecht toneelstuk."

1 februari

De Gelderlander: SP: ‘Sluit biomassacentrale Arnhem tot ammoniakproblemen zijn opgelost’

Ook de Gelderse Partij voor de Dieren wil weten wanneer het provinciebestuur bereid is de centrale tijdelijk of zelfs definitief te sluiten. De partij maakt zich grote zorgen over de te hoge uitstoot van ammoniak door de Arnhemse centrale. Fractielid Lester van der Pluijm wil weten hoe hoog de totale ammoniakuitstoot is. Uit onderzoek kan worden opgemaakt dat de centrale mogelijk al sinds maart 2021 de uitstoot niet onder controle heeft.