In de media


Nieuws­ar­ti­kelen over de Partij voor de Dieren in Gelderland

2024

19 juli
Meerderheid gooit deur dicht voor John Berends
D66 en Partij voor de Dieren missen daarnaast ook de noodzakelijke zelfreflectie bij John Berends over de manier waarop hij opereert en het KPMG-rapport interpreteert. ‘Alles ligt aan de ander’, zegt PvdD-fractievoorzitter Lester van der Pluijm. ‘Zonder empathie en zelfreflectie is voortzetting van het ambt niet mogelijk. Dat zou te veel spanning veroorzaken in de organisatie.’

19 juli
Gelderlander: John Berends keert niet terug als commissaris van de Koning: ‘Ik heb begrip voor de wens tot rust’
De Statenleden zijn echter kritischer. ,,We missen empathie en zelfreflectie bij de heer Berends. Alles ligt aan de ander”, zei fractievoorzitter Lester van der Pluijm van de Partij voor de Dieren.

14 juli
Kritiek op ministerkandidaat Faber: 'In de Gelderse Staten legt ze in elke tweede zin de schuld bij migranten’

Je kunt veel (...) zeggen, maar ervaring heeft ze wel.” Lester van der Pluijm van de Partij voor de Dieren in Gelderland is nogal verrast door de keuze (...) als nieuwe minister voor Asiel en Migratie. ,,In de Gelderse Staten legt ze in elke tweede zin de schuld bij migranten. Ik hoop dat ze als minister toch iets meer in de materie komt en ook bereid is mensen in een nood een plek te geven.”

5 juni
Bommelerwaardgids: Partij voor de Dieren stelt vragen over Hedelse Paardenmarkt
De Gelderse fractie van de Partij voor de Dieren wil van het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel weten of de gemeente dit jaar weer een vergunning afgeeft voor de Paardenmarkt in Hedel. Dat schrijft fractievoorzitter Lester van der Pluijm in een brief aan het college. Volgens de PvdD is het nog steeds slecht gesteld met het dierenwelzijn op de jaarlijkse Paardenmarkt begin november. "Er is sprake van een falend toezicht op het verhandelen van gestolen dieren", aldus Van der Pluijm. "Er worden dieren te kort aangebonden waardoor ze niet kunnen drinken, eten of liggen. Er zijn dieren met kenmerken van verwaarlozing en extreem magere dieren. De NVWA is afwezig en er is geen toezicht op het welzijn (behalve ziektes) van de dieren tijdens de markt en tijdens het transport. Dieren werden met een stok geslagen en mensen die sterk onder invloed waren van alcohol konden dieren kopen." De PvdD heeft in de brief een lijstje vragen gesteld, onder andere over de manier waarop er wordt toegezien op de voorwaarden van de vergunning. De fractie roept het gemeentebestuur van Maasdriel op in de toekomst geen vergunning meer te verlenen voor de paardenmarkt: "Bent u het met ons eens dat het welzijn van de paarden ten alle tijde dierwaardig zou moeten zijn, en dat geleidelijk de omstandigheden van de paardenmarkt te verbeteren niet voldoende is?"

29 mei
Barneveldse krant: Natuurclub stapt naar rechter om vergunningen voor Voorthuizense villawijk
Ondertussen lijkt er ook een stevig verschil van inzicht te bestaan over stikstof rond dit bouwplan tussen de provincie Gelderland – verantwoordelijk voor de natuurvergunningen - en Omgevingsdienst de Vallei. Dit blijkt uit nieuwe schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren-statenlid Daniëlle van de Weerd aan Gedeputeerde Staten (GS). Het meningsverschil betreft ook hier de noodzaak om de effecten op de natuur over het gehele plan of alleen per kavel te beoordelen.
In antwoord op eerdere schriftelijke vragen hierover stelde het provinciebestuur vorige maand dat in het voortraject een stikstofonderzoek naar de effecten van het gehele plan op de natuur is uitgevoerd. ,,Er zijn berekeningen uitgevoerd en die zijn beoordeeld door de omgevingsdienst”, aldus GS. ,,Uit de toetsing is gebleken dat er geen significante effecten te verwachten zijn op de Veluwe.”
Statenlid Van de Weerd kreeg hierop een reactie van een ecoloog van Omgevingsdienst de Vallei, die de vergunningaanvraag voor dit project voorbereidt. De ecoloog schreef dat dit antwoord ,,pertinent onjuist’’ is en dat de OddV aan de provincie had gevraagd om de stikstofeffecten van het totale plan op de natuur te toetsen, ,,maar de provincie heeft dit niet opgepakt”, aldus Van de Weerd. ,,Het stikstofonderzoek vindt nu per kavel plaats, waardoor de stikstofuitstoot onder de norm blijft, terwijl de uitstoot van alle kavels samen deze zou overschrijden.” (....) De provincie Gelderland zal later op de situatie ingaan, in antwoord op nieuwe vragen van statenlid Van de Weerd.

14 maart
De Stentor: Stikstofkwestie eendensector leidt tot vragen bij provincie en in Kamer, Van der Wal ‘deelt de zorgen’

Danielle van de Weerd (Partij voor de Dieren) vraagt samen met Carla Claassen (SP) om opheldering. De Statenleden vragen zich af waarom de provincie geen ‘belrondje’ heeft gemaakt om uitsluitsel te krijgen. (...) Ook willen ze weten of Mol met ‘onderzoek’ bedoelt dat ze het intrekken van de slapende vergunningen voorbereidt.

6 maart
Omroep Gelderland: Gelderland gaat wolf afschieten die twee keer over hek gaat
De Partij voor de Dieren vindt dat Gelderland veel te hard gaat en diende samen met de SP een motie van treurnis in. “We zetten in op afschot van de wolf, terwijl de bescherming van onze gehouden dieren niet op orde is", aldus Statenlid Danielle van de Weerd.

6 maart
Barneveldse Krant: Bouw wijk Prinsenbosch Voorthuizen vertraagd: ‘Droomvilla’s voor de rijken zijn nachtmerrie voor dieren en natuur’

Ondertussen roert de Partij voor de Dieren in de Gelderse Provinciale Staten zich op dit slepende dossier. De partij is a zeer kritisch over de ontwikkeling en stelt er schriftelijke vragen over aan Gedeputeerde Staten (GS), met als onderwerp: Droomvilla's voor de rijken zijn nachtmerrie voor die-ren en natuur.

28 februari
RTV Connect: Gelderse Wolvencommissie wil 6 miljoen voor hekken

Statenlid van Partij voor de Dieren Danielle van de Weerd reageert geschokt op de 22 gedode schapen. "Afschuwelijk en hartverscheurend. De schapen worden niet goed genoeg beschermd, maar 3% namelijk, en daar moeten we wat aan doen. In het buitenland werkt het wel, dus wij moeten er geld in investeren." Voor de partij is het belangrijk dat het dierenleed wordt voorkomen. Ze vinden het daarom goed dat er geholpen gaat worden met de plaatsing van hekken.

6 februari
Rheinische Post: Wollen die Niederländer eigentlich einen Nationalpark Reichswald?

Lester van der Pluijm von der Tierschutzpartei sagt: „Auf jeden Fall stehen wir der Vernetzung der Natur über Ländergrenzen hinweg positiv gegenüber. Es ist eine Chance, die Natur robuster zu machen, indem Mookerheide, Jansberg und Koningsven in den Reichswald einbezogen werden. Natur und Tiere halten sich nicht an Landesgrenzen.“ Aber er habe auch Zweifel. Es müsse geklärt werden, wie sich die Unterschiede in der Naturgesetzgebung auswirken. „Ökologische Vernetzung ist wichtig, aber wie wird zum Beispiel mit dem Wolf umgegangen? In Deutschland ist der Abschuss derzeit möglich, während dies in den Niederlanden nicht der Fall ist“, sagt van der Pluijm. Ein internationaler Park dürfe nicht zu einer schwächeren Naturgesetzgebung führen, so der Provinzpolitiker.

22 januari
De Gelderlander: 1,5 miljoen aan kunst en niemand die het ziet

Vorige week kregen Statenleden op verzoek van de Partij voor de Dieren een rondleiding langs de kunstschatten. In de afgelopen tientallen jaren zijn vele schilderijen, foto's of beeldhouwwerken aangekocht door de provincie Gelderland. „We gaan het niet hebben over de kerntaken*, beklemtoont Lester van der Pluijm (PvdD) die de rol van reisleider op zich neemt.

17 januari
De Gelderlander: 140 wolvenaanvallen in Gelderland: geen van de dieren stond achter goedgekeurd hek

Het belangrijkste argument van veel schapenhouders is dat ze is de hekken volgens hen niet werken. Maar dat laatste is nog niet goed bewezen, zegt Danielle van de Weerd van de Partij voor de Dieren in Gelderland. (...) ,,En tegelijk willen we dat schadevergoedingen voor overleden dieren worden afgebouwd. Dan stimuleer je dierhouders gebruik te maken van hekken.”

3 januari
Omroep Gelderland: Discussie na brand in kippenschuur: 'Het is nooit te voorkomen’

"Onbegrijpelijk", vindt Bart Kuijer, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Gelderland. "We hebben het hier over 50.000 kippen en dan is de stal te klein voor een sprinklerinstallatie? Het is niet zomaar een kippenren in iemands achtertuin", zegt het statenlid geïrriteerd. (...) De Partij voor de Dieren ziet wel mogelijkheid om grote stalbranden te voorkomen, namelijk door af te stappen op grootschalige veehouderij. "Als we overstappen op kleinschalige veehouderij en er ontstaat toch nog brand, dan zijn sowieso het aantal slachtoffers laag. Ook is het belangrijk om te kijken of er een manier is waarop dieren zelf snel naar buiten kunnen.""Wij roepen steeds op, ook in de Provinciale Staten, echt die omslag te maken", zegt Kuijer. "Helaas worden onze moties tot nu toe niet aangenomen", aldus het statenlid.