Vragen over natuur- en mili­eu­schade


Wat kan ik zelf doen om de provincie te laten handhaven?
Deze handleiding legt uit welke stappen men kan doorlopen om handhaving te verzoeken.

U ziet bomenkap en vermoedt dat het nog in het broedseizoen is

Op de website van de Vogelbescherming vindt u meer informatie over het broedseizoen. Bent u van oordeel dat het inderdaad het broedseizoen is, dan kunt u dit melden via 0900-0388 of digitaal melden via het contactpagina van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische Zaken. U kunt voor steun en advies ook contact opnemen met de Vogelbescherming die plaatselijk in uw woonomgeving actief is.

U vermoedt dat een (bouw)project dierenleed, milieu- en of natuurschade oplevert of zal opleveren
U kunt dit melden via 0900-0388 of digitaal melden via het contactpagina van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische Zaken. Of u neemt voor steun en advies contact op met een natuur- en of milieuvereniging die plaatselijk in uw woonomgeving actief is.

U ondervindt milieu gerelateerde hinder
Op deze site kunt u een melding indienen over milieuoverlast, bouwoverlast en provinciale wegen waarvan u hinder ondervindt.

U ondervindt (stank)hinder van een stal in uw omgeving
Ook hiervoor kunt u via deze site uw klacht indienen.

U vermoedt dat dieren in een stal te dicht opeengepakt zitten
U kunt dit eveneens melden via 0900-0388 of digitaal melden via het contactpagina van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische Zaken.

U kent een te steile slootkant die levensgevaarlijke situaties kan opleveren voor dieren
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente. Omdat niet alle gemeenten hetzelfde zijn, kunt u het beste contact opnemen met het algemene nummer van uw gemeente en daar de aangetroffen situatie uitleggen. Zij zullen u dan doorverbinden met de juiste dienst of persoon.