Vragen over dieren­welzijn


U treft een dier in nood aan
U belt hiervoor met de meldkamer van de Dierenambulance via 0900-0245. U kunt hiervoor ook het alarmnummer '144, red een dier' bellen.

U heeft een dier aangereden (zien worden)
Een aangereden dier sterft meestal niet direct, maar is vaak wel in levensgevaar. U voorkomt onnodig leed als u niet doorrijdt, maar direct het alarmnummer belt via '144, red een dier' of via 0900-0245 van de Dierenambulance. De provincie Gelderland heeft ook do's & don'ts.

U treft mishandeling en/of verwaarlozing van een dier
Bel direct met '144, red een dier'. U krijgt dan de politie aan de lijn. Afhankelijk van de melding kan de politie besluiten de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn in te schakelen. Onthoud goed de omstandigheden zoals de kenmerken van het dier, kenmerken van de dader, de locatie en het tijdstip. Schrijf alle informatie eventueel op zodat u een duidelijk verhaal kunt geven waar de inspectiedienst verder actie mee kan ondernemen.

Na herhaaldelijke melding van dierenmishandeling onderneemt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn geen (zichtbare) actie

Het kan voorkomen dat de stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) wel actie heeft ondernomen, maar dat (zichtbaar) resultaat uitblijft. In principe neemt de LID altijd contact op met u (per telefoon of brief) over uw melding. Is dit niet het geval, informeer dan bij de inspectiedienst wat er met uw melding gebeurd is.

U heeft een dood dier gevonden
Voor het melden van overleden (huis)dieren kunt u contact opnemen met de Dierenambulance via 0900-0245. De Dierenambulance haalt het dier dan op.

U wilt een melding maken van een gevonden en/of vermist dier
Amivedi is de organisatie die vermiste en gevonden dieren registreert.

In uw gemeente wordt dierenwelzijn beleidsmatig met voeten getreden
In veel gemeenten staan besluitvormende organen niet of nauwelijks stil bij het welzijn van de dieren die betrokken zijn bij besluiten. Soms is dat uit onwil, maar vaak ook uit onwetendheid, en soms vergeet men simpelweg dat er behalve mensen ook andere levende wezens bij zijn betrokken. Omdat dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, kunt u zelf gemeentelijke politici en bestuurders vragen óók rekening te houden met de dieren.

Daartoe heeft de inspectiedienst een aanbeveling gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid geschreven met daarin aanbevelingen op het gebied van gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. In de nota staan aanbevelingen voor en achtergrondinformatie over dierenwelzijnszaken die binnen de gemeente kunnen spelen. Als u gemeentelijke beleidsmakers kent, dan kan deze zienswijze een handig instrument voor hen zijn bij het maken van beleid op het gebied van dierenwelzijn. Wilt u hier als burger iets mee doen, neem dan contact op met de LID.

U wilt een huisdier, hoe houdt u die diervriendelijk?
Niet alle dieren zijn geschikt om in een huiselijke omgeving te houden. Daarnaast hangt het er ook vanaf of u stedelijk of landelijk woont. Voor het overige kunnen wij echter geen eenduidig antwoord geven vanwege de uiteenlopende eigenschappen en vereisten van verschillende soorten dieren. Op Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren en op hondenbescherming.nl vindt u meer informatie waar u in ieder geval rekening mee moet houden.

Bedenk verder dat u als dierhouder wellicht voor een moreel-ethisch dilemma kan komen te staan, bijvoorbeeld in geval van een ernstige ziekte. De meest gebruikelijk huisdieren kunt u het beste laten registreren via Amivedi voor het geval het dier zoek raakt. Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip-en registratieverplichting voor honden ingevoerd. Voor meer informatie kunt u verder lezen op chipjedier.nl en ndg.nl.

Uw huisdier is in beslag genomen
De politie mag dieren in beslag nemen als er sprake is van verwaarlozing door de eigenaar. Verwaarlozing is een vorm van dierenmishandeling, dus doet u er ook daarom goed aan om uw huisdier goed te onderhouden. De politie kan uw hond bovendien in beslag nemen wanneer deze betrokken was bij een bijtincident of anderszins ongewenst gedrag vertoonde.