Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

 • Dieren in het wild

  In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Natuurgebieden in Gelderland moeten daarom niet kleiner worden maar het liefst groter en ze moeten onderling met elkaar verbonden worden. Ook moeten er verbindingen komen met natuur buiten de provincie.

  De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de plezierjacht – inclusief het afschieten van dieren in het kader van zogenaamd populatiebeheer. De plezierjacht is een wrede hobby met veel dierenleed tot gevolg. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden genadeloos verbroken en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. Beheer van populaties kan het beste gebeuren door te zorgen dat jagende dieren zoals roofvogels, vossen en wolven in Gelderland hun leefgebied kunnen vinden.

  Meer informatie
 • Dieren in veehouderijbedrijven

  Voor de kiloknallers worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie opgefokt en opgehokt, mishandeld en ziek gemaakt. De productie van vlees is bovendien zeer inefficiënt: voor één kilo biefstuk is 25 kilo voer en 15.000 liter water nodig. De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de vee-industrie. Minder dieren betekent minder problemen voor natuur, milieu, mens en dierenwelzijn. De huidige maatstaven voor dierenwelzijn in de veehouderij zijn onvoldoende om ernstige misstanden bij het houden en slachten van de dieren te voorkomen. Voor megastallen is in Gelderland geen plaats. De brandveiligheid en het leefklimaat in stallen moet aan strengere eisen voldoen.

  Meer informatie
 • Geen koninklijke jacht meer op Kroondomein het Loo

  Kroondomein Het Loo wordt het hele jaar opengesteld voor bezoekers. Dat betekent een einde aan de jachtprivileges voor koninklijke jachtgezelschappen tussen 15 september en 25 december. Leden van de koninklijke familie jagen jaarlijks tijdens de sluiting

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Geld voor biodi­ver­siteit besteed aan andere doelen; wasbeer krijgt de rekening

Begroting 2020 (deel 2)

Op 13 november 2019 is de provinciale begroting voor het komende jaar vastgesteld. De Partij voor de Dieren stemde wederom tegen: er wordt onvoldoende gedaan voor dieren, natuur en milieu. Bovendien laat de begroting nog steeds niet zien, door middel van goede indicatoren, of het provinciale beleid ook tot resultaten leidt. We hebben diverse moties ingediend, bijvoorbeeld om de wasbeer die zich in...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws