Toine van Bergen


onder­steuner

Toine (1955) is politicoloog. Toine staat de fractie bij als vliegende keep.

Hij heeft gewerkt als onderwijzer in het basisonderwijs en is vele jaren actief geweest als consulent Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) bij diverse gemeenten. Toine heeft ook al veel politieke ervaring, als gemeenteraadslid in Nijmegen, Statenlid in Gelderland en als lid van het algemeen bestuur van het Polderdistrict Groot Maas en Waal. Toine is lid van de Vereniging Leefmilieu en heeft in het verleden juridische procedures gevoerd tegen de uitstoot van gevaarlijke stoffen in Nijmegen-West en Weurt. Zijn hobby’s zijn schaken en schilderen. Daarnaast is hij redacteur van een wijkblad in Nijmegen.

Gerelateerd

Grote zorgen bij Partij voor de Dieren over voor­ge­nomen natuur­ver­gunning voor nieuwe gascen­trale

De Partij voor de Dieren in Gelderland heeft haar bezorgdheid geuit over het voornemen van het college om een natuurvergunning te verlenen voor een hybride gasgestookte centrale op het terrein van ENGIE in Nijmegen. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het provinciebestuur en dringt aan op meer duidelijkheid over de gevolgen van deze vergunning voor de natuur en het milieu in de regi...

Vragen Nieuws