Monde­linge vragen Nood­opvang voor vluch­te­lingen binnen ecolo­gische verbin­dingszone


Indiendatum: 7 apr. 2023

Op 30 maart 2023 meldt dagblad De Gelderlander dat de gemeenteraad van Heumen akkoord is gegaan met de komst van een noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor 800 vluchtelingen op de Sint Jacobsweg in Malden.[1] Het gaat om het terrein van een voormalige manege, gelegen binnen een ecologische verbindingszone. De opvanglocatie zou tot 1 december 2023 in gebruik blijven. Stichting Das & Boom meldt dat in dit gebied diverse dassenburchten zijn en dat er reeën, uilen en torenvalken leven. De stichting geeft aan dat de realisatie van de locatie mogelijk al aanvangt zonder dat de provincie toestemming heeft gegeven.[2]

In verband hiermee stelt de Partij voor de Dieren u de volgende vragen:

1. Klopt het dat op en rond het terrein in Malden zich diverse dassenburchten bevinden?

Antwoord: Het klopt dat er drie dassenburchten zitten, liggen op het terrein waarover gesproken wordt.

2. Klopt het dat minstens een van de dassenburchten ontruimd moet worden als de noodopvanglocatie gerealiseerd wordt? Zo ja, hoe gaat de ontruiming gerealiseerd worden?

Antwoord: Nee. Er worden geen burchten verwijderd, het COA wil deze inpassen in de ontwikkeling.

3. Is het correct dat het COA inmiddels een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming heeft aangevraagd om de noodopvanglocatie te realiseren?

Antwoord: voor zover mij nu bekend, is de aanvraag niet ingediend nog bij de provincie, dus daar kan ik verder niets over zeggen.

4. Kunt u aangeven wat het verwachtte effect is van de realisatie op de ecologische hoofdstructuur?

Antwoord: Nee, dat is onbekend, want daarvoor moet een aanvrager een ecologisch onderzoek indienen en dat is dus ook niet gebeurd, want de aanvraag is er nog niet.

5. Bent u voornemens om deze ontheffing te verlenen? Zo ja, waarom?

Antwoord: Daar kan ik geen uitspraak over doen, want daarvoor moeten we het ecologisch onderzoek toetsen en moet het onderzoek naar de betreffende dassenburchten zijn afgerond, en dat moet de aanvrager indienen.

6. Heeft de gemeente Heumen een onderzoek gedaan naar andere locaties voor de noodopvang? Zo nee, waarom niet? Indien dat niet gebeurd is: bent u dan bereid om samen met de gemeente Heumen te zoeken naar een beter alternatief voor deze opvang?

Antwoord: Die moet ik even wat secuur beantwoorden. Het is niet aan ons om te bepalen wat een locatie zou kunnen zijn voor een asielzoekerscentrum. Dat ligt bij de gemeente, zowel bij B&W als soms de gemeenteraad. Natuurlijk zijn wij in gesprek met de gemeente Heumen. Dat zijn we met meer gemeenten, omdat we ook een taak hebben met elkaar in Gelderland, om mensen op te vangen. Die gesprekken lopen, maar daar kan ik verder geen mededelingen over doen want eerst moet de gemeente daar zelf een ei over leggen, voordat wij daar iets over doen. Los; als je in de natuur iets gaat bouwen, moet dat onderzoek wel gedaan zijn want dat is een van de randvoorwaarden. Dank u, voorzitter.

7. Eventuele vervolgvragen:

Gaat de provincie handhaven op het moment dat daar al begonnen wordt aan de realisatie, zonder dat de provincie daar expliciet een ontheffing voor heeft gegeven?

Antwoord:
De provincie controleert veelvuldig buiten wat er wel en niet gebeurt, en op het moment dat er sterke verwachtingen zijn dat, ondanks het niet hebben van een vergunning er toch wordt begonnen met werkzaamheden, dan wordt de er handhavend opgetreden.


Lester van der Pluijm,
Partij voor de Dieren

[1] https://www.gelderlander.nl/heumen/heumens-ja-tegen-grote-noodopvang-ondanks-de-das~a1af4cf8/

[2] https://www.gelderlander.nl/heumen/dasenboom-eist-ingrijpen-provincie-tegen-maldense-noodopvang-vanwege-grote-schade-aan-natuur~aa5a3b1b/

Indiendatum: 7 apr. 2023
Antwoorddatum: 12 apr. 2023

Op 30 maart 2023 meldt dagblad De Gelderlander dat de gemeenteraad van Heumen akkoord is gegaan met de komst van een noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor 800 vluchtelingen op de Sint Jacobsweg in Malden.[1] Het gaat om het terrein van een voormalige manege, gelegen binnen een ecologische verbindingszone. De opvanglocatie zou tot 1 december 2023 in gebruik blijven. Stichting Das & Boom meldt dat in dit gebied diverse dassenburchten zijn en dat er reeën, uilen en torenvalken leven. De stichting geeft aan dat de realisatie van de locatie mogelijk al aanvangt zonder dat de provincie toestemming heeft gegeven.[2]

In verband hiermee stelt de Partij voor de Dieren u de volgende vragen:

1. Klopt het dat op en rond het terrein in Malden zich diverse dassenburchten bevinden?

Antwoord: Het klopt dat er drie dassenburchten zitten, liggen op het terrein waarover gesproken wordt.

2. Klopt het dat minstens een van de dassenburchten ontruimd moet worden als de noodopvanglocatie gerealiseerd wordt? Zo ja, hoe gaat de ontruiming gerealiseerd worden?

Antwoord: Nee. Er worden geen burchten verwijderd, het COA wil deze inpassen in de ontwikkeling.

3. Is het correct dat het COA inmiddels een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming heeft aangevraagd om de noodopvanglocatie te realiseren?

Antwoord: voor zover mij nu bekend, is de aanvraag niet ingediend nog bij de provincie, dus daar kan ik verder niets over zeggen.

4. Kunt u aangeven wat het verwachtte effect is van de realisatie op de ecologische hoofdstructuur?

Antwoord: Nee, dat is onbekend, want daarvoor moet een aanvrager een ecologisch onderzoek indienen en dat is dus ook niet gebeurd, want de aanvraag is er nog niet.

5. Bent u voornemens om deze ontheffing te verlenen? Zo ja, waarom?

Antwoord: Daar kan ik geen uitspraak over doen, want daarvoor moeten we het ecologisch onderzoek toetsen en moet het onderzoek naar de betreffende dassenburchten zijn afgerond, en dat moet de aanvrager indienen.

6. Heeft de gemeente Heumen een onderzoek gedaan naar andere locaties voor de noodopvang? Zo nee, waarom niet? Indien dat niet gebeurd is: bent u dan bereid om samen met de gemeente Heumen te zoeken naar een beter alternatief voor deze opvang?

Antwoord: Die moet ik even wat secuur beantwoorden. Het is niet aan ons om te bepalen wat een locatie zou kunnen zijn voor een asielzoekerscentrum. Dat ligt bij de gemeente, zowel bij B&W als soms de gemeenteraad. Natuurlijk zijn wij in gesprek met de gemeente Heumen. Dat zijn we met meer gemeenten, omdat we ook een taak hebben met elkaar in Gelderland, om mensen op te vangen. Die gesprekken lopen, maar daar kan ik verder geen mededelingen over doen want eerst moet de gemeente daar zelf een ei over leggen, voordat wij daar iets over doen. Los; als je in de natuur iets gaat bouwen, moet dat onderzoek wel gedaan zijn want dat is een van de randvoorwaarden. Dank u, voorzitter.

7. Eventuele vervolgvragen:

Gaat de provincie handhaven op het moment dat daar al begonnen wordt aan de realisatie, zonder dat de provincie daar expliciet een ontheffing voor heeft gegeven?

Antwoord:
De provincie controleert veelvuldig buiten wat er wel en niet gebeurt, en op het moment dat er sterke verwachtingen zijn dat, ondanks het niet hebben van een vergunning er toch wordt begonnen met werkzaamheden, dan wordt de er handhavend opgetreden.

Lester van der Pluijm,
Partij voor de Dieren

[1] https://www.gelderlander.nl/heumen/heumens-ja-tegen-grote-noodopvang-ondanks-de-das~a1af4cf8/

[2] https://www.gelderlander.nl/heumen/dasenboom-eist-ingrijpen-provincie-tegen-maldense-noodopvang-vanwege-grote-schade-aan-natuur~aa5a3b1b/