Grote zorgen bij Partij voor de Dieren over voor­ge­nomen natuur­ver­gunning voor nieuwe gascen­trale


4 september 2023

De Partij voor de Dieren in Gelderland heeft haar bezorgdheid geuit over het voornemen van het college om een natuurvergunning te verlenen voor een hybride gasgestookte centrale op het terrein van ENGIE in Nijmegen. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het provinciebestuur en dringt aan op meer duidelijkheid over de gevolgen van deze vergunning voor de natuur en het milieu in de regio.

De hybride gasgestookte centrale, gepland op het terrein van ENGIE, roept vragen op bij PvdD-statenlid Danielle van de Weerd. Van de Weerd: “Ik maak me zorgen over de mogelijke impact van deze centrale op de omringende natuur en het milieu. Uit recent onderzoek van de WUR blijkt dat de natuur er nog slechter aan toe is dan gedacht. Juist nu willen we het belang van het beschermen van de natuurlijke omgeving benadrukken, en inzetten op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen.”

Ook plaatst Van de Weerd vraagtekens bij het voornemen van het college om te salderen met de stikstofruimte in de vergunning van de oude kolencentrale op het ENGIE-terrein. “De centrale is al in 2015 stilgelegd, waardoor er straks meer stikstof wordt uitgestoten dan nu het geval is. Daarbij komt nog dat ENGIE N.V. naar buiten heeft gebracht dat er eigenlijk helemaal geen concrete plannen zijn om de nieuwe centrale te bouwen en dat het zelfs heel onwaarschijnlijk is dat de centrale er komt. Dit komt er mogelijk op neer dat de provincie latente stikstofruimte gaat vergunnen, een fenomeen waar we juist vanaf moeten. Het is natuurlijk überhaupt niet uit te leggen dat er in deze tijd een centrale wordt gebouwd die op een fossiele brandstof wordt gestookt en dat hiervoor een natuurvergunning wordt verleend terwijl agrarische ondernemers bij Natura2000-gebieden hard worden aangepakt”, aldus Van de Weerd.

De partij benadrukt het belang van transparantie en verantwoordelijkheid in de besluitvorming rondom dergelijke projecten en roept op tot een zorgvuldige afweging tussen economische belangen en de bescherming van het milieu en de natuur.

Gerelateerd nieuws

Rechter doet uitspraak: onvoldoende onderbouwing om wolf met verfkogels te beschieten

Goed nieuws! De rechter heeft uitspraak gedaan: 'Het besluit om de wolf met verfkogels te beschieten is "onzorgvuldig voorber...

Lees verder

Provincie blijft actief tegen vierde aanvliegroute Schiphol

De provincie blijft energie stoppen in het gesprek met de regio en het Rijk om de vierde aanvliegvliegroute naar Schiphol teg...

Lees verder