Provincie blijft actief tegen vierde aanvlieg­route Schiphol


13 september 2023

De provincie blijft energie stoppen in het gesprek met de regio en het Rijk om de vierde aanvliegvliegroute naar Schiphol tegen te gaan. In gesprek met GS heeft Lester van der Pluijm daar opnieuw aandacht voor gevraagd en hier een toezegging op gekregen. Wij zijn blij dat de gedeputeerde heeft toegezegd hierin actief te blijven, want het is een belangrijk onderwerp!

Er is veel protest tegen de aanvliegroute over Gelderland, o.a. vanwege de luchtvervuiling, stikstofuitstoot, klimaatimpact en geluidsoverlast. Verschillende Gelderse gemeenten hebben zich al uitgesproken en willen dat de route er niet komt. Partij voor de Dieren is voor een krimp van de luchtvaart en zal zich hiertegen blijven verzetten!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Grote zorgen bij Partij voor de Dieren over voorgenomen natuurvergunning voor nieuwe gascentrale

De Partij voor de Dieren in Gelderland heeft haar bezorgdheid geuit over het voornemen van het college om een natuurvergunnin...

Lees verder