Agenda­verzoek Kunst­col­lectie Provincie Gelderland


8 mei 2023

Ik verzoek u dit debat te agenderen in:

  • een beeldvormende bijeenkomst

1 Inhoud Agendaverzoek

Het verzoek is om een ambtelijke presentatie te programmeren waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de provincie met haar kunstcollectie een brug weet te slaan tussen hedendaagse kunst en het publiek en hoe het aankoopbeleid van de provincie bijdraagt aan het stimuleren van de hedendaagse Gelderse kunst. Daarbij is het verzoek om tevens een partner zoals Cultuur Oost uit te nodigen om een reflectie te geven op de waarde van de Gelderse kunstcollectie. In navolging van de presentatie wordt verzocht om een rondleiding te programmeren om te laten zien welke kunst in het provinciehuis te bewonderen is en waar de kunstcollectie opgeslagen ligt.

2 Aanleiding

Na de verkiezingen zijn veel nieuwe Statenleden toegetreden tot Provinciale Staten. In het kader van het introductieprogramma is de kunstcollectie een aspect dat niet meteen op de voorgrond staat. De kunstcollectie is echter omvangrijk met ongeveer 2600 kunstwerken en beslaat naast beeldende kunst ook cartografie en vormgeving. Daarnaast beheert de provincie de collectie toegepaste kunst.[1] Om de ambitie van de provincie te verwezenlijken om de Gelderse kunst te stimuleren en onder de aandacht te brengen is het van belang dat het hoogste orgaan van de provincie goed bekend is met de collectie. Kunst is immers iets dat je moet ervaren om het op waarde te kunnen schatten.

3 Standpunt en overwegingen

Begin 2021 heeft de provincie op voordracht van de PvdD in Provinciale Staten een extra stap gezet om de kunstcollectie prominenter onder de aandacht te brengen in het provinciehuis.[2] Dat past goed in de provinciale doelstelling dat de collectie voor iedereen te beleven moet zijn. Ondanks de jaarlijkse tentoonstellingen, rondleidingen en uitleningen verblijft een groot deel van de collectie voornamelijk in het depot. De vraag is of we op dit moment als provincie al het mogelijke doen om de kunstcollectie ten volle onder de aandacht te brengen. Deze beeldvormende bijeenkomst kan informatie verschaffen waar mogelijk de kansen liggen om de Gelderse kunstcollectie met trots te omarmen en met volledige overgave onder de aandacht van het publiek te brengen.

Lester van der Pluijm, PvdD

[1] https://collectiegelderland.nl/organisaties/provinciegelderland

[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/3/Toezeggingen/649684


Status

Ingediend

Voor

Tegen